2018-06-01から1ヶ月間の記事一覧

マルタ3-0003

La unua doloro, kiu trafis la ĝis tiam sennuban vivon de la bela, gaja kaj vigla knabino, estis la perdo de la patrino. (まずは母親の死、または失踪) Marta havis tiam la aĝon de dekses jaroj, ŝi malesperis iom da tempo, ŝi sopiris longe, …

マルタ3-0002

Super la lulilo de Marta sekve kantis najtingaloj kaj maljunaj tilioj balancis siajn seriozajn fruntojn, tilio 菩提樹 / balanci 振る・揺らす (菩提樹を良く知らないので、それが深刻な額を揺らすという風景が想像できない) rozoj floris kaj trit…

マルタ3-0001

この女性がマルタだと知れる。そんなに立派というわけではないがそこそこの農園の出。 Jes, tiu virino juna, bela, kun blankaj manoj kaj elasta talio, eniris en vivon tute novan por ŝi, tiu tago devis esti por ŝi komenco de nekonata estonteco. K…

マルタ2-0007

Sed la juna patrino ne dormis; en sia funebra vesto, kun disliberigitaj nigraj bukloj, bukloj 巻き毛 kun vizaĝo apogita sur la manplato, ŝi sidis senmove kontraŭ la estingiĝanta fajrejo kaj meditis. meditis じっと考え込んでいた。 Komence m…

マルタ2-0006

毎日記事をUPするのがつらくなってきた。(まとめて未来日付で上げたこともあったけど) Ŝi prenis el la ŝranko la argilan kruĉon, argila krucxo 粘土製の壺・焼き物の器・水差し。どちらも頻出とは思えぬ。 kaj, rekomendinte al la infano esti singard…

マルタ2-0005

パンをどうやって入手したかまだ分からないが、ちょっと大げさな反応のような気もする。 La juna virino efektive tremis per la tuta korpo, efektive 本当に・実際に・まったく・その実 larmoj amase fluis sur ŝiaj flamantaj vangoj. flamantaj vangoj …

マルタ2-0004

パンをどうやって手に入れたかは不明のまま。万引きしたのか? Lakton ŝi ne alportis; ĝi ne estis ricevebla en la butiko, en kiu ŝi trovis la bulkojn, ŝi ne volis, ne povis serĉi pli longe, ŝi estis maltrankvila pri la infano, 気になっていた ŝ…

マルタ2-0003

人通りの多い・風の強い・狭い通りに出てうろうろして、なぜか最後には菓子パンを手に入れてしまっているシーン。どうやって手に入れたのだろうか。 Estis ankoraŭ ne tre malfrue vespere, sed sufiĉe mallume: malmultaj lanternoj malbone lumis la malla…

マルタ2-0002

食べ物を買うお金もない。ないのに、見かけただけの見知らぬ人にパンと牛乳持って来いと頼む喪服の女性。お金はないから労働奉仕で払うと申し出るも、相手にされず、ムゥと呻いて通りに出る。 --- Mia bona sinjorino, --- ŝi diris, --- ĉu mi ne trovos ĉi…

マルタ2-0001

門番に頼みごとをする喪服の女性。 Sur la mezo de la ŝtuparo ŝi renkontis la pordiston, kiu portis faskon da ligno al unu el la loĝejoj, kiuj troviĝis en la unua etaĝo. --- Kara sinjoro, --- diris la vidvino ĝentile kaj iom nekuraĝe, ne-kura…

マルタ1-0011

どこで話が区切れるのかわからんけど、この女の人(まだ Marta かどうか名乗ってない)が部屋から出ていくので、ここで、「1-」は終わろうかな。 '--- Ne foriru, Sonjo! --- kriis Janjo, --- ne foriru! ĉi tie estas tiel terure, tiel malĝoje! La knabi…

マルタ1-0010

小間使いの女の子も新しい雇用主のもとへ去ってしまう… --- Jen tiel, --- ŝi diris, leviĝinte de la genua pozicio kaj turnante al la senmova virino la vizaĝon, ruĝigitan de la blovekscitado de la fajro: 火を吹いて起こすので赤くなった(顔を) -…

マルタ1-0009

La virino en funebra vesto haltis momenton sur la sojlo, sojlo 敷居。ちなみに supra sojlo は鴨居 ĵetis malrapidan rigardon en la tutan ĉambron kaj poste, farinte kelke da paŝoj, sidiĝis sur la kanapeto. La infano stariĝis apud la patrino k…

マルタ1-0008

El la malgranda kvadrata korto, kvadrata 真四角の kiu de du flankoj estis ĉirkaŭita de senfenestra brikokolora muro briko-kolora レンガ色の kaj de la du aliaj '--- de malnovaj lignaj staloj kaj konservejoj, stalo 畜舎・馬小屋 la virinoj ka…

マルタ1-0007

Dirinte tion, ŝu tuŝis la larme malsekajn okulojn per sia mano, sur kiu estis videblaj postesigno de kudrilo kaj gladilo, kudrilo kaj gladilo 縫い針とアイロン sed la virino en la funebra vesto kaptis tiun krudan manon kaj krudan manon 生の…

マルタ1-0006

今日は中級の人にとっては平易な文章ですね。単語もなじみのあるものが多い。 La tuta responde de la virino konsistis nur en tio, ke ŝi pli forte alpremis al la genuoj la kapon de la ploranta infano; ŝiaj nigraj, belaj, iom enfalintaj okuloj es…

マルタ1-0005

相変わらずの悲しいシーンが続く。 楽しい家族の戯れの中でついてしまったデスクのインクの染みが、デスクの価値を低めたというその貨幣単位がスペソ spes/o というもので、esperakiraさんのブログ記事「お金の単位」でも言及されている。エスペラント版ウィ…

マルタ1-0004

--- Panjo! --- mallaŭte diris la knabineto, --- mallauxte 小声で la skribtablo de la patro! 書き物机 La portistoj portis de la ŝtuparo kaj metis sur la ŝarĝveturilon grandan kabinetan skribtablon, 〔大きなトラックなのか、大きなキャビネット…

マルタ1-0003

Ĉiujn objektojn la portistoj portis malsupren de la ŝtuparo, kaj pasante preter la virino, kiu staris sur la perono, ili starigis la objektojn sur la pavimo de la korto, pavimo 舗装 aŭ lokis sur du ŝarĝveturiloj, kiuj stgaris proksime de l…

マルタ1-0002

名詞の日本語の訳語がわかっても、そのモノを知らなければイメージがわかないね。 De la pura, larĝa ŝtuparo, kiu kondukis al la pli alta etaĝo de la konstruaĵo, konstante deiradas homoj en malelegantaj vestoj kaj malelegantaj polvokovritaj boto…

マルタ1-0001

これから物語の本文ですが、まるで映画のような始まり。 La strato Graniczna estas unu el la sufiĉe vivoplenaj stratoj de Varsovio. la strato Graniczna グラニチュナ通りGraniczna という地名はポーランドにいくつかあるようですが、ワルシャワのそれ…

マルタ0004

Kaj kio sekvas el ĉio ĉi tio? Unuj el ni, ŝirmitaj de flugiloj de la dio de amo, sxirmita (シールドで)おおわれた・守られた traflugas la tutan vivon honeste, virte kaj feliĉe, honeste 誠実に / virte 貞淑に・有徳に sed aliaj, pli multaj, f…

マルタ0003

日本語だって、日本語が分かるから書いてあることが完璧に理解できるかというと、そうではない。 英語や他の外国語だって、わからなくていい、と何かで読んだ。 Poste? Kio do estas poste? Ni denove amas... se ne tiun el la sinjoroj de la kreitaĵaro, …

マルタ0002

Apenaŭ ni komencis marŝi per niaj propraj infanaj piedoj, ni jam aŭdas, ke destino estos ami unu el la sinjoroj de la kreitaĵaro: estante ankoraŭ knabinetoj, ni pri tiu sinjoro kaj reganto revas ĉiun vesperon, kiam en la ĉielo la luno luma…

マルタ0001

マルタでも読んでいきましょうか。よくわからないところもあるけれど。なのでご指摘歓迎。 La vivo de virino estas eterne brulanta flamo de amo, diras unuj. La vivo de virino estas sinoferado, certigas aliaj. sinofero 献身 La vivo de virino esta…