5


Alklaku la bildon por iri la sekvantan artikolon!

Enhavo
Reiru

D-RO L.L.ZAMENHOF
AŬTORO DE ESPERANTO
NASKIĜIS 15.12.1859
MORTIS 14.4.1917

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante
Ni iru la vojon celitan!
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
Traboras la monton granitan.
L'espero, l'obstino kaj la pacienco
Jen estas la signoj, per kies potenco
Ni paŝo post paŝo, post longa laboro
Atingos la celon en gloro.


試訳 ザメンホフの「La Vojo」(道)という詩から。

ザメンホフ博士
エスペラント創始者
1859-12-15 誕生
1917- 4-14 逝去

ただまっすぐに、勇気を持ってわき目もくれず
目標への道を行こう!
小さなしずくでも、継続的に穿てば
固い山にも穴があく。
希望、不屈、そして忍耐
それが導きの印だ。その力で、
一歩ずつ一歩ずつ、長い努力の末には
栄光の光の中に僕らは目標に到達するだろう。