La indiko de la malina mortnaskito multigxas ol la ina mortnaskito en Japanio. / 男子の死産率が女子のより多いMi legis certan ĵurnalon, kaj estis skribita, ke la malinaj mortnaskitoj estas pli multe ol inaj, kaj tio estas multiĝas.

La nombro de la inaj mortnaskitoj fiksas kiel 100, la ŝanĝo kaj gradoj aŭ proporcio de la nombro de la malinaj mortnaskitoj. (la nigraj punktoj estas en Germanio).


La kaŭzo estas ne klarigita, kaj la fenomeno estas propra al Japanio.
グラフをクリックすると当該の日本語の記事に飛びます。この記事を読んでの今日の書き込みというわけではありません。