Sxokigxe! Tio, kio havas sian formon, nepre finigxos, ankaux ecx USB-memorilo.

「劣化する」という便利な日本語が、外国語経由のエスペラントで何になるか調べて見ましたが、どうもわかりません。fariĝas ne funkcii / perdas sian funkcion grade / perdas sian karakterizon grade あたりでどうかと思うのですが。Kutime mi uzas USB-memorilon. Sed mi miris, ke ĝi havas sian finaĝon per la nombro de fojoj de uzo.    USB-memorilo, pro sia mekanisma principo aŭ pro sia propreco, ne estas ĝusta al uzo por alta ofteco de sia uzo en renovaj enskribadoj aŭ por dumlonga tenado de informoj.
    Kiam oni skribas aŭ viŝis datumojn en la memorilo, la elektroj trapenetras tra la izolaĵo (oksidita membrano), kaj kaj la funkcio de izolaĵo perdas sian funkcion grade. La nombro de uz-fojoj havas sian limon.
    Do, iam ĝi finiĝos.


 USBメモリは、その原理あるいは性質上、情報を長期に渡って保存したり、書き換え頻度の高い用途での使用には適さない記録媒体である。
 データの記録に使われているフラッシュメモリはその原理上、書き込みや消去を行った際に絶縁体となる酸化膜を電子が貫通しその酸化膜を劣化させるので、使用回数に制限がある。
 そのためいずれ寿命を迎え正常に読み書きできなくなる(フラッシュメモリの記事も参照)。フラッシュメモリの書き換え上限回数は、高いものでもハードディスクには大きく劣る。

http://ja.wikipedia.org/wiki/USB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA

Kaj http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080204_usb_memory_life/