el "La Griza Kapablo (Maljunula Kapablo)"


Forgesi multon, ripeti diron, ĝemadi... tiuj, kiuj ne plaĉis al ĉiu, ĉar tiuj estas indikoj de maljunuliĝo.
La "Griza Kapablo" estas nekonata forto, kiu kuŝas en la fundo de tiuj indikoj.
Kiam iu ŝajnas demenca, oni diras, "li akiris grizan Kapablon iom multe".


Volas forgesi, sed ne povas forgesi per sia peno... Troe pripensi la interrilaton inter la volo kaj ne-povo ofte homon kondukas al neŭrozo. Do, ne devas pensi pri ĝi. Iam homo akiros la Grizan Kapablon. Ja, la kapablon de forgeso.


老人力

老人力