La 25a artikolo de la Japana Konstitucio, rajto por humana vivo.

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

Artikolo 25
(1) Ĉiuj civitanoj rajtas ĝui minimuman nivelon de sana kaj kultura vivo.

(2) En ĉiuj aspektoj de vivo la Ŝtato devas strebi por antaŭenigi kaj plibonigi la socian bonfarton, socian sekurecon kaj publikan higienon.

http://www.vastalto.com/arkivo/Japana_Konstitucio_NUN.html

Article 25:
All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

2) In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health.