マルタ0002

  Apenaŭ ni komencis marŝi per niaj propraj infanaj piedoj,  
ni jam aŭdas,  
ke destino estos ami unu el la sinjoroj de la kreitaĵaro:  
estante ankoraŭ knabinetoj,  
ni pri tiu sinjoro kaj reganto revas ĉiun vesperon,  
kiam en la ĉielo la luno lumas aŭ la steloj brilas,  
ĉiun matenon, kiam la neĝoblankaj lilioj malfermas al la sono siajn bonodorajn kaliketojn, kalik/et/o がく
ni revas kaj sopiras.  
  Apenaŭ ni komencis marŝi per niaj propraj infanaj piedoj, よちよち歩きを始めるや否や
ni jam aŭdas,  
ke destino estos ami iun el la sinjoroj de la kreitaĵaro:  
estante ankoraŭ knabinetoj, まだ少女でありながら
ni pri tiu sinjoro kaj reganto revas ĉiun vesperon, 毎夜殿方・旦那様のことを
kiam en la ĉielo la luno lumas aŭ la steloj brilas,  
ĉiun matenon, kiam la neĝoblankaj lilioj malfermas al la suno siajn bonodorajn kaliketojn, 白雪のユリが芳香を放つその「がく」を
ni revas kaj sopiras. 夢見てあこがれる
Ni sopiras ĝis tiu momento,  
kiam estos al ni permesite,  
kiel lilio al la suno, turniĝi al tiu, kiu el la nebulo de la matenaj nuboj  
aŭ el la maro de la luna lumo elnaĝas antaŭ nia imago en la formo de Adoniso, Adoniso 美と愛の女神アプロディーテーに愛された美少年。美しい男性の代名詞。
dormanta sur ia mistero...  
Poste ... kio do estas poste?  
La Adoniso malsuprenitas el la nuboj, enkorpiĝas,  
ni interŝanĝas kun li ringojn  
kaj ni edziniĝas...  
Tio estas ankaŭ akto de amo,  
kaj kvankam la supre citita verkisto, en siaj cetere tre belaj rakontoj, volas kredigi, 先に引用した作家は信じさせようとする。これらは
ke ĉiam kaj senescepte tio estas nur akto de prikalkulo, 常に例外なく、ただ打算の上での行為であると
mi ne konsentas kun li en tio.  
Ĝi estas akto de prikalkulo en esceptaj aferoj kaj cirkonstancoj, 例外的な事案や状況のもとでは打算である
sed ĝeneralle ĝi estas akto de amo. が、一般的には愛の行為である。
De kia amo?  
Tio estas jam tute alia afero,  
tre subtila kaj postulanta longan priparoladon; subtila 繊細微妙な
sed en ĉiu okazo, kiam en blanka muslino, muslino モスリン(木綿の(ドレス))
kovrante la honteman vizaĝon per la tulaj randaĵoj, tulaj randajxoj チュール布の(レース編みの)縁
ni iras la la altaro,  
la ĉarma Eroso flugas antaŭ ni  
kaj balancas super nia kapo la torĉon kun la rozokoloraj flametoj. balancas la torcxon トーチを振る