マルタ1-0006

今日は中級の人にとっては平易な文章ですね。単語もなじみのあるものが多い。


  La tuta responde de la virino konsistis nur en tio,  
ke ŝi pli forte alpremis al la genuoj la kapon de la ploranta infano;  
ŝiaj nigraj, belaj, iom enfalintaj okuloj estis denove sekaj,  
la pala delikata buŝo estis fermita kaj silenta. delikata 上品な・繊細な・微妙な
  Tiu bela infana liteto estis jam la lasta el la elportitaj meblajfxoj.  
Oni malfermis en la plena larĝo la pordegon,  
la veturiloj ŝarĝitaj per la meblaĵoj enveturis en la belan straton, トラックは1台ではなかったことが分かる。前に「二台のトラック」って書いたのを忘れてた。
post ili foriris la portistoj,  
tenante sur la ŝultroj la reston de la ŝarĝoj,  
kaj malantaŭ la najbaraj fenestroj malaperis la homaj kapoj,  
kiuj ĝis nun scivole elrigardis sur la korton.  
  De la ŝtuparo malsupreniris juna knabino en supervesto kaj ĉapelo super-vesto 外套・オーバー
kaj haltis antaŭ la virino en la fubenra vesto.  
  --- Sinjorino, ŝi diris, ---  
mi plenumis jam ĉion ... mi pagis, al kiu oni devis ... 任務遂行しました!
jen estas la resto de la mono.  
  Tion dirante, la juna knabino donis al la virino malgrandan rulon da monpaperetoj. 筒状に丸められたお札(spesoj)
  La virino malrapide turnis al ŝi la vizaĝon.  
  --- Mi dankas vin, Sonjo, ŝi diris mallaŭte, ---  
vi estis por mi tre bona.  
  --- Sinjorino, vi ĉiam estis bona por mi, ---  
ekkriis la knabino, ---  
mi servis ĉe vi kvar jarojn, dum kvar jaroj = kvar jarojn 四年間
kaj nenie estis al mi nek iam estos pli bone, ol ĉe vi.