マルタ2-0007

  Sed la juna patrino ne dormis;  
en sia funebra vesto,  
kun disliberigitaj nigraj bukloj, bukloj 巻き毛
kun vizaĝo apogita sur la manplato,  
ŝi sidis senmove kontraŭ la estingiĝanta fajrejo kaj meditis. meditis じっと考え込んでいた。
Komence mordanta doloro faldis ŝian blankan frunton en kelke da profundaj sulkoj, faldi 折りたたむ・{転}しわを刻む / frunto 額 / sulkoj しわ
la okuloj pleniĝis de larmoj,  
la brusto leviĝadis per malfacilaj ĝemoj. malfacila 苦しい・耐え難い・困難な
Sed post iom da tempo ŝi ekskuis la kapon,  
kvazaŭ ŝi volus forpeli la amason da kordoloroj kaj timoj, kiuj ŝin sieĝis, siegxi 包囲する
ŝi leviĝis, rektigis la talion kaj diris mallaŭte:  
  --- Nova vivo!