マルタ3-0005

  La duan fojon en la vivo Martan trafis granda doloro,  
sed ĉi tiun fojon ĝin kvietigis jam ne sole la juneco,  
sed ankaŭ la amo de edzino kaj poste patrino.  
Ŝia bela loko de naskiĝo perdiĝis por ŝi por ĉiam,  
transiris en la manojn de fremdaj homoj,  
sed kompense la amata kaj amanta edzo meze de la urba bruo aranĝis por ŝi molan, varman kaj oportunan neston,  
en kiu baldaŭ eksonis la arĝentosona voĉo de infano. argxentosona 錫を振るような、高く澄んだ音の
  Inter familiaj ĝojoj kaj devoj kvin jaroj pasis por la juna virino feliĉe kaj rapide.