マルタ6-0019

面接の順番待ちで、直前の人の内容が微妙だと余計にどきどきしますな。

  Ĉi tiu demando estis farita per tono ĝentila,  
sed samtempe tiel seka kaj malvarma, ke ĝi havis la saman signifon, kiel klara rifuzo.  
Tamen la maljuna virino tion ne komprenis, aŭ penis ne kompreni.  
La franca lingvo videble estis tiu el ŝiaj scioj, de kiu ŝi esperis plej multe, per kiu ŝi esperis ricevi pecon da pano, kiu devis gardi kontraŭ mizero la lastajn tagojn de ŝia elturmentita vivo.  
Sentante, ke la starejo elŝoviĝas el sub ŝiaj piedoj, starejo elsxovigas 立っている足場がずりずりと押し外される
ke la mastrino de la informa oficejo intencas fini la interparoladon kun ŝi,  
doninte al ŝi nenian informon,  
ŝi kaptis tiun solan kaj laŭ ŝia opinio lastan tabulon de savo, tabulo de savo 命の綱、頼みの綱(救いの板)
kaj, ĉiam pli forte ĉifante la tolan tuketon en la tremantaj fingroj,  
ŝi rapide komencis:  
La geographie, la histoire, les commencements de l’arithmetique. 地理学、歴史、算術の始まり。by google translate。算術の初歩。