*[マルタ] 6-0039

  --- Mi neniam havis talenton por muziko, --- ŝi komencis per voĉo sufiĉe mallaŭta,  
tamen ne intence mallaŭtigita nek tremanta, ---  
mi lernis ĝin en la daŭro de naŭ jaroj, sed tian, por kia oni ne havas kapablon, oni facile forgesas.  
Krom tio en la daŭro de kvin jaroj post mia edziniĝo mi tute ne ludis.  
  Ŝi diris tion kun facila rideto.  
La sur ŝi fiksita rigardo de la penetremaj okuloj de la francino estis por ŝi tre turmenta, turmenta つらい、苦痛のたね
ŝi timis ekvidi en tiuj okuloj kompaton aŭ mokon.  
Sed la francino, ne kompreninte la vortojn de Marta, diritajn pole, oscedis larĝe kaj laŭte. oscedi あくびをする