*[マルタ] 6-0043

  Sinjorino! --- ŝi diris laŭte, --- mi tre dezirus ricevi ian firman oficon.  
  Zminska meditis momenton.  
  --- Tio ne estas absolute nehavebla, sed ĝi ne estas ankaŭ facila, kaj krom tio mi dubas, ĉu ĝi estus oportuna por vi.  
Mi esperas, ke vi konfesos, ke en la rilatoj kun la personoj, kiuj sin turnas al mi, malkaŝeco estas mia devo.  
Kun via franca lingvo, kiu estas ne malbona, sed ne tute pariza, kun via malgranda kaj preskaŭ nenia muzika klereco, vi povus fariĝi instruistino nur por komencantoj. フランス語が喋れてもパリ風でなけりゃ、家庭教師としての商品価値が劣るらしい。
  --- Tio signifas? --- demandis Marta kun frapanta koro.  
  --- Tio signifas, ke vi ricevus 100, 120, maksimume 150 spesmilojn por jaro. さっきの女は40万スペソだったが、マルタは多くても15万スペソ。
  Marta ne hezitis eĉ unu momenton.