*[マルタ] 7-0014

  La kabineto estis aranĝita pli modeste ol la salono,  
tamen en ĝi regis bona gusto kaj komforto.  
Ĉe unu el la muroj staris granda tablo, kovrita per verda drapo, plena de libroj, kajeroj kaj skribiloj. drapo: ラシャ(前出)
Jadvinjo tie ĉi jam sentis sin ĉe si kaj, senti sin cxe si: 落ち着く
levante la belajn okulojn al la vizaĝo de la estonta instruantino,  
kun serioza mieno alŝovis al la tablo oportunan brakseĝon kaj metis antaŭ ĝi kelke da libroj kaj sufiĉe grandan nombron da dikaj kajeroj.  
  Marta tamen ne tuj sidiĝis.  
Ŝia vizaĝo, kiu post la ĵus pasinta monato da atendado estis pli malgrasa kaj pala ol antaŭe, ricevis en tiu momento la esprimon de profunda enpensiĝo,  
la palpebroj malleviĝis,  
la manoj, per kiuj ŝi alkroĉiĝis al rando de la tablo, iom tremis. alkrocxigxi: つかまる、すがりつく(前出)
Ŝi staris tiel kelke da minutoj, kun senmova vizaĝo kaj teniĝo. tenigxo: 姿勢
Oni povus diri, ke ŝi meditas pri la ĵus aŭditaj vortoj de la patrino de ŝia lernantino,  
aŭ ŝi mem faras al si ian demandon,  
serĉante por ĝi respondon en sia prudento aŭ konscienco.  
Kiam ŝi levis la rigardon, ŝiaj okuloj renkontiĝis kun la sur ŝi fiksita rigardo de la mastrino.  
Tiu ĉi rigardo en la daŭro de momento laŭkuris de la piedoj ĝis la kapo la gracian, delikatan, noble belan figuron de la nova instruistino. lauxkuri: ~に沿って走る
Ĝi haltis iom pli longe sur la larĝa blanka rubando, Gxi = Tiu cxi rigardo
strio borderis: 縞が縁取っていた
kiu per funebra strio borderis ŝian nigran veston,  
kaj fiksiĝis nun sur ŝia pala enpensa vizaĝo kun esprimo de kunsento kaj iom da scivoleco.