Nukleaj centraloj nekunigeblas kun homrajto

大飯原発運転差止請求事件判決要旨

La substanco de la juĝdecido pri la juĝafero de ĉesigo de funkciigo de la Nuklea Centralo "Ooi"

2014-05-21
2014-majo-21


大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
La substanco de la juĝdecido pri la juĝafero de ĉesigo de funkciigo de la 3a kaj 4a nukleaj generatoroj de "Ooi nuklea centralo"

主文
Ĉefteksto1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
1. La plendito (elektra kompanio) ne rajtas funkciigi la 3an kaj 4an nukleajn generatorojn de Ooi nklea centralo (Ooshima 1 aza Joshimi 1-1, urbo Ooi, subgubernio Ooi, gubernio Fukui) por ĉiuj 166 plendantoj (loĝantoj en la radiuso de 250 kilometroj ĉirkaŭ la nuklea centralo Ooi, la listo de plendantoj estas sur aparta folio.)2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
2. Juĝo rifuzas plendon de 23 pelndantoj, kiuj loĝas ekster la sfero en la radiuso de 250 km ĉirkaŭ la centralo Ooi.3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
3. La koston de la proceso ŝuldas la plendito, krom de la 2aj plendantoj.理由
Motivaĵo1 はじめに
1. Enkonduko ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。
  Organizo, kiu koncernas entreprenon, kies severa akcidento tre grave damaĝos multajn homajn vivojn, sanojn aŭ vivtenajn grundojn, bezonas firman sekrecon kaj altan fideblecon laŭ la grando aŭ la grado de la damaĝo.このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
Tio estas la respektenda interpreta gvida principo en ĉi tiu proceso, ĉar tio estas natura socia necesaĵo kaj ĉar la vivbazita personeca homrajto havas la plej altan valoron en ĉiu jura kampo (ĉu publika leĝo, ĉu privata leĝo).
 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。
  La intereso de vivo, korpo, menso kaj vivtenado de persono estas esencaj por ĉiu personeco, kaj la tuto de tiuj interesoj povas esti dirata la personeca homrajto.人格権は憲法上の権利であり(13条25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
La personeca homrajto estas normigita en la japana konstitucio (je la 13a kaj 25a artikoloj), kaj ĝi estas surbaze de homa vivo. Do oni ne povas trovi pli altan valoron ol ĝi en nia landa leĝaro.したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、
Konklude, en la kazo, ke la esenca parto de la personeca homrajto, precipe gardi vivon, daŭrigi vivtenadon, povas esti konkrete atencata,人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。
homoj sur baze de la personeca homrajto rajtas postuli ĉesigi la atenceman agon.人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
La persona homrajto originas el unuopaj individuoj, sed kiam la fenomeno de la ago samtempe multajn personecajn homrajtojn, la postulo ĉesigi la atencon nature plifortiĝas.

http://www.news-pj.net/diary/1001