2019-10-01から1ヶ月間の記事一覧

*[マルタ] 7-0018

En la momento, kiam Mario Rudzinska eniris en la salonon, la pozo de tiu juna homo estis iom stranga. Li staris kun vizaĝo turnita al la kabineta pordo, kiun la mastrino fermis, kun talio iom fleksita malantaŭen, kun manoj levitaj supren, …

*[マルタ] 7-0017

Mario trapasis mallaŭte la ĉambron, ankoraŭ unu fojon haltigis amikan rigardon sur la vizaĝo de la nova instruistino de sia filino kaj senbrue fermis post si la pordon, kaŝitan malantaŭ la pordokurteno, kondukantan el la kabineto al la sal…

*[マルタ] 7-0016

--- Mi havas filinon, sinjorino! --- ŝi respondis; kaj kvazaŭ tiuj vortoj frapus ŝin per ia subita, ordona rememoro, ordona rememoro: 命令的記憶。訳は文学的に。 ŝi sidiĝis sur la seĝo, kiu antaŭ momento estis donita al ŝi, kaj per la manoj…

*[マルタ] 7-0015

--- Vi portas funebron, --- diris Mario Rudzinska per mallaŭtigita, mola voĉo, --- eble pro la patrino, aŭ la patro... --- Pro la edzo, --- mallaŭte respondis Marta, kaj ŝiaj palpebroj denove malleviĝis malrapide kaj peze. --- Vi sekve est…

*[マルタ] 7-0014

La kabineto estis aranĝita pli modeste ol la salono, tamen en ĝi regis bona gusto kaj komforto. Ĉe unu el la muroj staris granda tablo, kovrita per verda drapo, plena de libroj, kajeroj kaj skribiloj. drapo: ラシャ(前出) Jadvinjo tie ĉi …

*[マルタ] 7-0013

Marta silente salutis kaj leviĝis. --- Se vi, sinjorino, volas jam de hodiaŭ komenci la lecionojn --- diris la mastrino, ankaŭ leviĝante kaj per afabla gesto levigxi: 立ち上がる montrante la pordon kun la pordkurteno, malantaŭ kiu samtempe…

*[マルタ] 7-0012

La mastrino de la loĝejo daŭrigis sian interparoladon kun Marta. --- La lasta instruantino de mia filino, fraŭlino Dupont, instruis tre bone, kaj Jadvinjo faris ĉe ŝi grandajn progresojn. Sed mia edzo opiniis kaj ankaŭ min konvinkis pri ti…

*[マルタ] 7-0011

En tiu sama momento en la antaŭĉambro eksonis la sonorilo; tamen en la salonon neniu eniris, sed post minuto la pordokurteno, preskaŭ tute ŝirmanta la pordon de la najbara ĉambro, movetiĝis kaj en la fendo, kiu fariĝis inter la pezaj faldo…

*[マルタ] 7-0010

--- Verŝajne mi havas la plezuron vidi sinjorinon Marta Swicka? --- diris la mastrino de la loĝejo, etendante unu manon al la venintino kaj per la dua mano montrante al ŝi unu el la brakseĝoj, kiuj staris apud la kanapo. --- Sinjorino Zmin…

*[マルタ] 7-0009

家庭教師をすることになったマルタ。家庭教師の先はシフィエント・イェルスカ通りにあるらしい。 もともと、マルタは「グラニチュナ」というところに住んでいた。マルタ 1-0007参照。それからピブナという通りの屋根裏部屋に引っ越した。マルタ1-0008参照。 …

*[マルタ] 7-0008

Marta efektive ricevis laboron. Post monato da atendado, post pli ol dek senrezultataj iroj al la informa oficejo, Ludovikino Zminska sciigis al la juna virino, ke ŝi ricevis por ŝi lecionon de franca lingvo. Tiu laborenspezo, kiu estis ko…