2018-07-01から1ヶ月間の記事一覧

マルタ6-0015

--- Ĉu vi, sinjorino, jam estis iam instruistino? --- demandis france Ludovikino Zminska, sin turnante al la maljunulino. La kompatinda maljunulino moviĝis sur la seĝo, trakuris per la okuloj laŭlonge kaj laŭlarĝe la kontraŭan muron, lauxl…

マルタ6-0014

Tian saman maltrankvilecon montris ŝiaj okuloj, kiuj videble iam estis bluaj, sed nun senkoloriĝis kaj senbriliĝis; ili jen leviĝadis al la vizaĝo de la mastrino, jen kovriĝadis per la ruĝaj palpebroj, jen kuradis de objekto al objekto, ku…

マルタ6-0013

Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj, malgranda, malgrasa, kun vizaĝo velkinta, velkinta 枯れた kovrita de multo da sulketoj, kun haroj preskaŭ tute blankaj, sulketoj 細かいしわ(複数) kombitaj en la formo de du …

マルタ6-0012

--- Sescent spesmiloj por jaro, --- meditis Marta, --- kia riĉeco, mia Dio! sescent spesmiloj por jaro 年収600スペソかぁ kia feliĉo, kiam oni povas tiom multe laborenspezi! Se oni promesus al mi almenaŭ duonon de tiu sumo, almenaux duonon …

マルタ6-0011

Post mallonga interparolado la mastrino de la loĝejo prenis folieton da papero kaj komencis rapide skribi ion sur ĝi. Marta, kiu kun streĉita atento observis la detalojn de la sceno, kiu havis proksiman rilaton al ŝia propra situacio, vidi…

マルタ6-0010

Tiuj personoj forte diferencis inter si per la aĝo, vestaĵo kaj eksteraĵo. Unu el ili estis fraŭlino, havanta la aĝon de eble dudek jaroj, tre bela, kun rideto sur la rozokolora buŝo, kun bluaj okuloj, kiuj rigardis serene, preskaŭ gaje, e…

マルタ6-0009

--- Estimata sinjorino kredeble havas bezonon al la informa oficejo? 用事がおありのようですね? --- diris la mastrino de la loĝejo. logxejo この場合日本語にするなら「部屋」 --- Jes, sinjorino, --- respondis la venintino. --- Mi estas Marta…

マルタ6-0008

Marta haltis momenton apud la pordo kaj ĵetis sian rigardon sur la vizaĝon kaj la figuron de la virino, kiu iris al ŝi renkonte. Ŝiaj okuloj, kiuj hieraŭ ĉiuminute pleniĝadis de larmoj, sed hodiaŭ estis sekaj kaj brilantaj, akiris la espri…

マルタ6-0007

今日は忙しいのでこれだけ。 Tiu ĉambro havis ŝajnon de saloneto; sxajnon de saloneto 小さな客間のたたずまい sed en efektiveco ĝi estis komercejo tia sama, kiaj estas ĉiuj aliaj komercejoj; en efektiveco = efektive 実際には / komercejo 取引…

マルタ6-0006

職業紹介所・職安みたいなところ? Ŝia vizaĝo kun sufiĉe regulaj trajtoj ne havis ian klare difinitan karakteran esprimon, regulaj trajtoj ちゃんとした顔立ち / 〔なのにつかみどころのないような表情なのだろうか〕 kaj, tiel same kiel la griza v…

マルタ6-0005

Tra malgranda antaŭĉambro, kies pordo malfermiĝis post la eksono de la sonorilo, Marta eniris en vastan ĉambron, lumitan de du grandaj fenestroj, elirantaj sur multehoman straton; sur mult-e-hom-a-n straton 人通りの多い通りの上に〔窓が突き…

マルタ6-0004

マルタが向かったのは学校ではなかったようだ。学校で私講師でもするのかと思ったけど、たぶん違う。 Tiel parolante, la du virinoj pasis preter Marta; ili estis tiel okupitaj unu de sia kontenteco kaj la dua de sia malĝojo, tiel, ke ... ke ほど …

マルタ6-0003

大きい建物は学校っぽい。階段を下りてきているのは生徒なのか、それとも…。読み進めればわかるのだろうか。 --- Dio, mia Dio! --- diris la pli juna mallaŭte kaj iom ĝemante, --- kion mi malfeliĉa nun faros? mi falfelicxa ここでは「不幸な私」で良…

マルタ6-0002

ドゥガ通りの大きな建物の前に来て… Antaŭ la pordego de unu el la plej grandaj domoj ŝi haltis kaj rigardis la numeron de la domo; numero 番号 la numero videble estis ĝuste tiu, kiun ŝi havis en sia memoro, ĉar post unu iom pli longa kaj pli…

マルタ6-0001

マルタはピブナ Piwna の屋根裏部屋を出て、ドゥガ Dluga 通りに出る。 La sekvantan tagon post sia transloĝiĝo en la mansardon Marta je la deka horo matene estis jam en la urbo. Videble ŝi rapidis al ia celo; ia bruliganta penso, maltrankvila …

マルタ5-0007

相変わらず単語は分かるが文意が取りにくい。 Ĉi tiu bildo englutis ŝiajn pensojn, tamen videble ŝin ne teruris. Ĉu ŝi ĉerpis sian kuraĝon el la patrina amo, kiu plenigis ŝian koron? Ĉu ŝi posedis tiun fierecon, kiu abomenas timon? fiereco 自…

マルタ5-0006

今日も単語は分かるけど文がわかりにくいです。 En tiuj demandoj koncentriĝis la tuta animo de Marta. koncentrigxi 集まる Rememoroj agrablaj kaj samtempe mordantaj, morda 噛む、痛い・辛い rememoroj de virino, kiu iam, estante gracia kaj gaja …

La fondigxo de la Japana Komunista Partio, 1922-7-15

La 15a de julio 2018 estas la 95a datreveno de la fondiĝo de la JKP. Vidu tiujn afiŝetojn, kiuj (frue en 1930aj jaroj) estis vivriske presitaj kaj distribuitaj de la partianoj kaj helpantoj, aŭ kaŝe aŭ en momente publike! La dekstro: ★Vivu…

マルタ5-0005

Sed antaŭ ĉio, antaŭ ĉio --- ĉu ŝi estos kapabla mem venki la elementojn malamikajn, fari ĝustan uzon el la elementoj amikaj, el ĉiu momento, el ĉiu bato de la koro, el ĉiu penso, kiu flugos tra la kapon? ĉiujn ektremojn, kiuj tuŝos la fib…

マルタ5-0004

むずい。 Ĉu ili estos por ŝi justaj aŭ kruelaj, favorkoraj aŭ senkompataj? 公正に接してくれるだろうか、凶暴過酷であろうか、寛容であろうか、峻烈無慈悲であろうか Ĉu malfermiĝos antaŭ ŝiaj paŝoj tiuj dense fermitaj falangoj, falangoj 人間集団…

マルタ5-0003

あまり日本語のイメージはわかないけど。 Por ŝi, la malriĉa, en senbordan solecon ĵetita virino, sen-bordan 岸のない・寄る辺なき kia estos la loko de laborado kaj ripozado? kie estas tiu celo, al kiu ŝi sin direktos? kie ŝi prenos la ilojn, …

マルタ5-0002

Marta metis la frunton sur la interplektitajn manojn kaj fermis la okulojn. Ŝi aŭskultis la milojn da voĉoj, intermiksitajn en unu voĉon grandegan, kvankam neklaran kaj monotonan, sed tamen plenan de flamecaj eksplodoj, de subitaj silentiĝ…

マルタ5-0001

Ŝi stariĝis antaŭ la fenestro. La nokto estis malluma, Marta vidis nenion, nek la krutajn tegmentojn, kiuj staris malsupre de la alta mansardo en formo de multe da levitaĵoj kaj fleksitaĵoj, kruta tegmento 切り立った・急な屋根 / levitajxoj…

マルタ4-0005

Materiale tiu juna patrino posedis nenion, aŭ preskaŭ nenion. Kelkaj dekoj da spesmiloj, kiuj restis de la vendo de la meblaĵoj post la pago de malgrandaj ŝuldoj kaj de la kosto de la enterigo de la edzo, iom da tolaĵo, du vestoj prezentis…

マルタ4-0004

Marta renkontiĝis vizaĝo kontraŭ vizaĝo kun tio, kun kio renkontiĝas milionoj da homoj, milionoj da virinoj. Kiu ne renkontis ofte en sia vivo homojn, kiuj ploras super la riveroj de Babilono, ĉirkaŭfluantaj la ruinojn de ilia perdita bons…

Make America Great Again

The New Colossus "de" Emma Lazarus Not like the brazen giant of Greek fame, With conquering limbs astride from land to land; Here at our sea-washed, sunset gates shall stand A mighty woman with a torch, whose flame Is the imprisoned lightn…

池本周三著『魚仲卸を天職にした男』ふたば書房 2017年

すごく感心したので、引用。アンダーラインと〔 〕は引用者。( )は原文のまま。 卸売市場は不要なのか 《市場不要論》が語られるようになって、もうずいぶんたつ。…卸と仲卸、なぜ二段階の中間搾取が必要なのか、…。 実際、道の駅とか…卸売市場を一切通ら…

マルタ4-0003

簡単になってきた。 ありがちな幸福からありがちな不幸に主人公を落とし込んで、こうした不幸は決して珍しいことではないと。 Martan trompis kaj forlasis ĉio, kio, venante de ekstere, ĝis nun estis por ŝi amika kaj protekta. 彼女にとって今まで愛ら…

マルタ4-0002

同じ段落の続き。第二文がなんだかわかりにくい。どなたか日本語にしてほしい。主語は何? 「人生とは闘いで、生きている間は過去の経験を活かして死なずにいる、その間は、それは人生と呼ばれる」という意味? Ankaŭ ĉi tie la certeco estas nur relativa:…

マルタ4-0001

この段落が長くて、しかも物語ではない部分。 Ne por ĉiam sekve la edziĝa altaro savis la junan virinon de la suferoj de soleco kaj de la danĝeroj de malriĉeco. 従って(?sekve)結婚の祭壇が、若い女性を孤独の苦しみと貧困の危険から救うというの…