*[マルタ] 7-0018

En la momento, kiam Mario Rudzinska eniris en la salonon, la pozo de tiu juna homo estis iom stranga. Li staris kun vizaĝo turnita al la kabineta pordo, kiun la mastrino fermis, kun talio iom fleksita malantaŭen, kun manoj levitaj supren, …

*[マルタ] 7-0017

Mario trapasis mallaŭte la ĉambron, ankoraŭ unu fojon haltigis amikan rigardon sur la vizaĝo de la nova instruistino de sia filino kaj senbrue fermis post si la pordon, kaŝitan malantaŭ la pordokurteno, kondukantan el la kabineto al la sal…

*[マルタ] 7-0016

--- Mi havas filinon, sinjorino! --- ŝi respondis; kaj kvazaŭ tiuj vortoj frapus ŝin per ia subita, ordona rememoro, ordona rememoro: 命令的記憶。訳は文学的に。 ŝi sidiĝis sur la seĝo, kiu antaŭ momento estis donita al ŝi, kaj per la manoj…

*[マルタ] 7-0015

--- Vi portas funebron, --- diris Mario Rudzinska per mallaŭtigita, mola voĉo, --- eble pro la patrino, aŭ la patro... --- Pro la edzo, --- mallaŭte respondis Marta, kaj ŝiaj palpebroj denove malleviĝis malrapide kaj peze. --- Vi sekve est…

*[マルタ] 7-0014

La kabineto estis aranĝita pli modeste ol la salono, tamen en ĝi regis bona gusto kaj komforto. Ĉe unu el la muroj staris granda tablo, kovrita per verda drapo, plena de libroj, kajeroj kaj skribiloj. drapo: ラシャ(前出) Jadvinjo tie ĉi …

*[マルタ] 7-0013

Marta silente salutis kaj leviĝis. --- Se vi, sinjorino, volas jam de hodiaŭ komenci la lecionojn --- diris la mastrino, ankaŭ leviĝante kaj per afabla gesto levigxi: 立ち上がる montrante la pordon kun la pordkurteno, malantaŭ kiu samtempe…

*[マルタ] 7-0012

La mastrino de la loĝejo daŭrigis sian interparoladon kun Marta. --- La lasta instruantino de mia filino, fraŭlino Dupont, instruis tre bone, kaj Jadvinjo faris ĉe ŝi grandajn progresojn. Sed mia edzo opiniis kaj ankaŭ min konvinkis pri ti…

*[マルタ] 7-0011

En tiu sama momento en la antaŭĉambro eksonis la sonorilo; tamen en la salonon neniu eniris, sed post minuto la pordokurteno, preskaŭ tute ŝirmanta la pordon de la najbara ĉambro, movetiĝis kaj en la fendo, kiu fariĝis inter la pezaj faldo…

*[マルタ] 7-0010

--- Verŝajne mi havas la plezuron vidi sinjorinon Marta Swicka? --- diris la mastrino de la loĝejo, etendante unu manon al la venintino kaj per la dua mano montrante al ŝi unu el la brakseĝoj, kiuj staris apud la kanapo. --- Sinjorino Zmin…

*[マルタ] 7-0009

家庭教師をすることになったマルタ。家庭教師の先はシフィエント・イェルスカ通りにあるらしい。 もともと、マルタは「グラニチュナ」というところに住んでいた。マルタ 1-0007参照。それからピブナという通りの屋根裏部屋に引っ越した。マルタ1-0008参照。 …

*[マルタ] 7-0008

Marta efektive ricevis laboron. Post monato da atendado, post pli ol dek senrezultataj iroj al la informa oficejo, Ludovikino Zminska sciigis al la juna virino, ke ŝi ricevis por ŝi lecionon de franca lingvo. Tiu laborenspezo, kiu estis ko…

*[マルタ] 7-0007

今日は特に難しい単語はなかったと思います。 Kiam la flavaj flamoj leviĝis supren, plenigis per hela brilo la nigran profundon de la kameno kaj disverŝis en la ĉambron ondojn de agrabla varmo, Marta sidiĝis antaŭ la fajro kaj prenis sian inf…

*[マルタ] 7-0006

Estis griza, pluva, kota novembra tago, kiam Marta per tre rapidaj paŝoj marŝis de la strato Dluga al la strato Piwna, de la informa oficejo hejmen. 今日の動きの地図 La nuboj ploris, sed la vizaĝo de la juna virino estis ĝoja. Homoj ŝirmis…

*[マルタ] 7-005

--- Kiel do nesperta mi estis, pensante, ke mi ne bezonos atendi, kiel do malprudenta mi estis, esperante de mi mem grandajn aferojn! Tiel Marta meditis, starante vespere apud la fenestro, tra kiu vidiĝis nigra aŭtuna nokto kaj la granda u…

*[マルタ] 7-004

La unuan fojon nun la gajeco de la infano faris preman impreson sur la menso de Marta. Hieraŭ, kiam Janjo ankoraŭ memoris pli bone la malaperintan bildon de la patro, kiam, malĝoja pro la perdo de la muroj, inter kiuj ŝi vivis ĝis nun, kaj…

*[マルタ] 7-003

La impreso de la momento estas la sola potenco, kiu forte efikas sur organismoj de infanoj. organismoj de infanoj: 子どもたちの心身 La estonteco ne ekzistas por ilia penso, la pasinteco rapide elviŝiĝas el ilia memoro. La hieraŭa tago esta…

*[マルタ] 7-002

Malfermante la papermonujon, kiu enhavis en si tiun riĉecon, Marta eksentis ian nedifinitan, sed turmentan maltrankvilecon. ne/difin/it/a; 決まっていない。はっきりしないturmenta: 辛い Tiu ĉi sento ankoraŭ pligrandiĝis en ŝi, kiam, enirinte…

*[マルタ] 7-001

Marta foriris. Ŝi malsupreniris la ŝtuparon malrapide. Ŝi ne ploris kiel tiu juna knabino, kiu antaŭ unu horo iris tiun saman vojon, sed ŝi estis profunde enpensa. enpensa: 考え込んだ Nur elirinte sur la straton, ŝi forigis la rigardon de …

*[マルタ] 6-0059

Zminska levis iom la ŝultrojn kaj diris malrapide: sxultroj: 両肩 --- Vi ripetis multfoje la demandon: kial? Ne formulante kategorian respondon, mi diros al vi, ke verŝajne pleje kaj antaŭ ĉio tial, ke la viroj estas kapoj de domoj, patroj…

*[マルタ] 6-0058

Marta aŭskultis tiujn vortojn kun avideco, kun avideco: 渇望を以て sed ju pli longe ŝi aŭskultis, tiom pli fariĝis videble, ke ankaŭ en ŝia kapo kolektiĝas tiaj samaj pensoj, en la buŝon puŝiĝas vortoj. --- Sinjorino! ŝi diris, --- ĉu anka…

*[マルタ] 6-0057

--- Vane vi streĉas viajn pensojn, --- plue diris Ludovikino Zminska, --- strecxi 引き伸ばす。ストレッチ nenion ili diros al vi, ĉar vi ne vivis ĝis nun meze de mondo reala, vi havis vian mondon antaŭe de fraŭlinaj revoj, poste de familiaj…

児童保護法案から児童福祉法へ

Twitter の @saruouto さんの投稿から。写真をクリックすると大きな画像が別に表示されます。 福祉六法の中でも戦後いち早く成立した児童福祉法は先人のこんな思いが込められています。改憲は絶対に許してはならない。 https://twitter.com/saruouto/status/…

エスペラント(もしくは外国語)で小説を読む

タイトルは魅力的なエスペラントの本をいくつか買ったのだけど、全体を読み通せたのはほんの数冊で、熱心に読んだのは、やや専門的(哲学・言語学)な小冊子のみ。La Revuo Orienta は結構読んでいるつもり。辞書を引くのが面倒で、なかなか読めない。 Mi ha…

Tio と Ĝi

試訳 Tio と ĝi 場合によっては tio と ĝi とどちらを使うか迷うかもしれない。ふつう、正確な名詞(原文は名詞とは書かずに o で終わる O-vorto[j] と書いてある)によって命名できない・したくないような、定義されていないものについては tio を使う。ま…

"Batalis mi je mia edzino por konkeri la "vakecon"" (prova traduko) 2

"Komunista Partio estas necesa por nia vilagxo" Ekscite diris je la unua telefono en la sekva mateno, maljunulo (80) al mi. "Cxiuj, miaj najbaroj interparolis, pri kiu malsukcesos je la baloto. Cxiuj diris, s-ino ASAO malsukcesos, jam natu…

"Batalis mi je mia edzino por konkeri la "vakecon"" (prova traduko)

Akahata 2019-05-14 Batalis mi je mia edzino por konkeri la "vakecon" ASAO-Daiske En la gubernio AICHI, Tooei-chou (urbeto) En la vespero de la 21a de Aprilo en la urbadomo, en kiu oni voĉnombras, mi, la atestanto de voĉnombrado, spektis, k…

Inĝeniero MIKI, desegnisto de milita aviadilo OH-KA

Turmentiĝo de la desegnisto pri Speciale Ataka (Kamikaze-a) Militaviadilo 《OH-KA》 (Floro de Sakuro) --- 《Memriproĉadas ĝis sia morto》 Publikiĝas la Planpapelon kiun montras la postlasita familio de la desegnisto liverita je 2019-04-27 …

Koloro (el poemaro)

"Tiam kiam vi sentas malfacilecon en via vivo, vidu ĉielon. Mi estas tie." Tio estis la fina vorto de mia patrino. citita el la libro.空が青いから白をえらんだのです ―奈良少年刑務所詩集― (新潮文庫)作者: 寮美千子出版社/メーカー: 新潮社発売日…

Senco de parto de han-litero

Senco de parto de han-litero 日本語の勉強が始まったばかりの後輩のために部首の意味を調べてるんだけど、いくつかの意味が見つかれない:/ esplorante ĉin'liter'erojn, ne povas trovi kelkajn signifojn:/ can't find some #kanji radical meanings:ヰ…

遅刻と(サービス)残業

俺スペイン人だから、1分2分遅れたら「さすがスペイン人」とか「ラテン系は時間守らない」と日本人によく言われますね。日本人は自分は時間を守る1位国だと思ってるけど、日本人はスタート時間しか守らない。5時半に終わる予定会議は7時半までに延長すると…