ligoj / リンク集

エスペラントを学んでみたいと思う方、エスペラントについて知りたい方へ

この初めにも書きましたが、まずは「ザメンホフ伝」をお読みいただきたいです。


このブログの中の記事(対訳。ただし拾ったものの組み合わせ)

エスペラントのブログなど

団体など

 • SAT「世界非国民協会」と訳すのが好き。
 • MAS Monda Asembleo Socia

'[マルタ] 6-0059

 Zminska levis iom la ŝultrojn kaj diris malrapide: sxultroj: 両肩
 --- Vi ripetis multfoje la demandon:  
kial? Ne formulante kategorian respondon, mi diros al vi, ke verŝajne pleje kaj antaŭ ĉio tial, ke la viroj estas kapoj de domoj, patroj de familioj.  
 Marta rigardis la parolantan virinon kiel orakolon. orakolo: 宣託
 La granda brilo de ŝiaj okuloj, kiun antaŭe kaŭzis la scivoleco de la penso kaj la fortegeco de la sentoj, kaŝiĝis nun malantaŭ du larmoj, kiuj elfluis el sub la palpebroj kaj vitrigis la pupilojn. Ŝiaj manoj interplektiĝis kvazaŭ malgraŭvole. "vitrigi: ガラス状にする
pupiloj: 両の瞳"
 Ludovikino Zminska leviĝis.  
En la antaŭĉambro eksonis la sonorilo, anoncante la venon de ia nova persono, la mastrino de la oficejo volis fini la paroladon kun la juna vidvino.  
 --- Mi faros ĉion, kion mi povos, por trovi por vi konforman okupon; tamen ne esperu, sinjorino, ricevi ĝin tre baldaŭ.  
Ĝenerale en la regiono de la instruado la proponado de laboro multe superas ĝian postuladon.  
Instruistinoj kun tre alta lingvista kaj artista kapableco estus dezirataj kaj ili ricevus rilate bonegajn lokojn,  
sed la nombro de tiaj estas plej malgranda, eĉ tro malgranda en rilato al la bezono;  
sed koncerne la instruadon elementan, sin okupas aŭ volas sin okupi per ĝi tia multego da virinoj, ke tiu ĉi supermezura konkurado ne sole alkondukas la prezon de la laboro al terure malalta cifero,  
sed ĝi malfaciligas kaj por la plimulto eĉ neebligas la akiron de laboro!  
Mi tamen ripetas, ke mi faros ĉion, kion mi povos, por trovi por vi lecionojn;  
cetere ĝi koncernas ja ne sole vian intereson, sed ankaŭ mian propran.  
Post kelke da tagoj, post semajno, volu veni ĉi tien denove, kaj eble vi trovos jam ian sciigon.  
 Dirante ĉi tiujn vortojn, la mastrino de la oficejo jam de la kapo ĝis la piedoj estis kovrita de oficiala malvarmeco kaj rigideco, ĉar en la ĉambro aperis nova virina figuro. rigideco: 剛性、緊張、かたさ、こわばり

'[マルタ] 006-58

 Marta aŭskultis tiujn vortojn kun avideco, kun avideco: 渇望を以て
sed ju pli longe ŝi aŭskultis, tiom pli fariĝis videble, ke ankaŭ en ŝia kapo kolektiĝas tiaj samaj pensoj, en la buŝon puŝiĝas vortoj.  
 --- Sinjorino! ŝi diris, --- ĉu ankaŭ ĉiuj viroj devas posedi ian perfektecon, por akiri al si staton liberan de grandaj suferoj kaj mizero?  
 Zminska ekridetis mallaŭte,  
 --- Ĉu ili estas perfektaj en ia sciado, tiuj kancelariistoj, kiuj kopias en la oficejoj fremdan skribaĵon, tiuj magazenaj komizoj, tiuj instruistaĉoj, kiuj instruas komencojn de geografio, de historio, de pentrado k.t.p.? "kancelari/istoj: 秘書、官公庁の事務員
magazena komizo: 百貨店の外交セールスマン"
 --- Sekve, --- ekkriis Marta kun nekutima flameco, --- sekve pardonu, sinjorino, ke mi ankoraŭ unu fojon ripetas:  
kial, kial la kampo de laboro por unuj estas malfermita de la komenco ĝis la fino kaj por aliaj ĝi estas mezurata per futoj kaj coloj? futoj kaj coloj: フィートとインチ
kial mia frato, se mi lin havus, povus doni lecionojn de pentrado, havante tiom same da talento kaj kapablo kiel mi, kaj mi ne povas?  
kial li povus kopii en oficejoj fremdajn skribaĵojn, kaj mi ne povas?  
kial al li estus permesite ekspluati por si kaj por la siaj ĉion, ĉion kion ajn li posedus en la provizejo de sia menso, kaj mi povas ekspluati nenion, krom ludado sur fortepiano, por kiu mi ne havas kapablon, kaj sciado de lingvoj, kiun mi posedas en malalta grado? provizejo: 倉庫、貯蔵庫
 Marta parolis tion per buŝo tremanta.  
Ŝi ne estis grandmonda sinjorino, kiu sur velura sofo de salono sprite konversacias pri emancipado de virinoj, nek teoriisto, kiu inter la kvar muroj de kabineto pesas kaj mezuras cerbon viran kaj virinan, por trovi inter ili similecon kaj malsimilecon. "sprite: 機知に富んだ
emancipado de vironoj: 女性解放"
La demandoj, kiuj elpuŝiĝis el ŝia buŝo, estis demandoj, kiuj ŝiradis la koron de patrino, flamigadis la kapon de malriĉa virino, ŝoviĝadis antaŭ ŝin kiel ŝildo, kiu devas defendi ŝin kontraŭ --- morto per malsato!  

[マルタ] 6-0057

 --- Vane vi streĉas viajn pensojn, --- plue diris Ludovikino Zminska, --- strecxi 引き伸ばす。ストレッチ
nenion ili diros al vi, ĉar vi ne vivis ĝis nun meze de mondo reala,  
vi havis vian mondon antaŭe de fraŭlinaj revoj, poste de familiaj sentoj, kaj ĉio, kio estis ekster tio, vin ne interesis. interesi vin あなたに関心を抱かせる、あなたに利害関係のある
Vi ne konas la mondon, kvankam vi vivis en ĝi dudek kaj kelke da jaroj, kiel vi ne scias ludi, kvankam vi lernis muzikon en la daŭro de naŭ jaroj.  
Nu, la faktoj, kiuj de ĉiuj flankoj vin ĉirkaŭos kaj regos vian propran vivon,  
ili instruos vin pri la mondo, la homoj, la socio.  
Kio min koncernas, mi nur tion volas, povas kaj devas diri:  
en nia socio, sinjorino, nur tia virino povas atingi laborenspezon sufiĉan por la vivo kaj asekuri sian sorton kontraŭ grandaj suferoj kaj mizeroj, kiu posedas altan perfektecon en ia sciado, aŭ ian efektivan kaj energian talenton. nur tia virino..., kiu posedas... (あれこれの能力)を持っているような女性だけが…
Ĉiu elementa sciado kaj nesufiĉaj kapabloj akiras aŭ absolute nenion, aŭ maksimume ili akiras pecon da pano sekan kaj malmolan, malsekigatan eble nur per larmoj kaj spicatan --- por humiligoj. spici 香料を利かす、(転)味わいを添える。
humiligo 恥辱。
Mezo ĉi tie ne ekzistas, virino devas en ia fako de laboro esti perfekta, per tiu perfekteco ellabori al si nomon, famon, sekve serĉatecon. sercxateco: 被求性。人が求めるような経験や能力を持っている
Se ŝi staras unu aŭ du ŝtupojn malpli alte en la sciado aŭ en la talento, tiam ŝi ĉion havas kontraŭ si --- por si ŝi havas nenion.  

児童保護法案から児童福祉法へ

Twitter の @saruouto さんの投稿から。写真をクリックすると大きな画像が別に表示されます。

福祉六法の中でも戦後いち早く成立した児童福祉法は先人のこんな思いが込められています。改憲は絶対に許してはならない。

https://twitter.com/saruouto/status/1151637764246401024

en la foto:

3. faro de la Legxo por Infana Bonfarto


Atesto de MATSUSHIMA-Masanori (1904-1997) pri sxangxo de la legxo, de "la Legxo por Protektoj al Infanoj" al "la Legxo por Infana Bonfarto" (1976. la Tutlanda Konsilio de Protektaj Instalajxoj por Infanoj)

Tiam, kiam oni sxangxi ideojn de legxpropono, de la unua la Legxo por Protektoj al Infanoj al la sekva la Legxo por Infana Bonfarto, en "la centra asocio de socialaj entreprenoj" tre multaj opinioj aperis. Cxar, unue, la membroj havis informojn kaj opiniojn pri la projekto de la japana nova konstitucio. Tiu estis tute alia for de gxis-tiama konstitucia koncepto, oni atendas novan evoluon de lauxdira demokrata socio, de nun Japanio ne militos, ne havas armilaron, farigxas pacama lando laux la artikolo 9a (de la konstitucio nova). Do, kion ni faru? Sen anticipa interkonsento cxiu opiniis, ke ni havu grandan helan esperon en estonteco de infanoj. Nia principo estas tio. Tial aboligxas malnova japana ideologio kiel "ricxigu regnon, fortigu armadon" kaj similaj. Kaj ni kresku infanojn kontribui al la monda homara paco, kaj ni sincere rigardante esperon en infanoj decidis tion, ke ni plenagxularo devas konstrui novan Japanion, ni sentas forte la respondecon.

エスペラント(もしくは外国語)で小説を読む

タイトルは魅力的なエスペラントの本をいくつか買ったのだけど、全体を読み通せたのはほんの数冊で、熱心に読んだのは、やや専門的(哲学・言語学)な小冊子のみ。La Revuo Orienta は結構読んでいるつもり。辞書を引くのが面倒で、なかなか読めない。


Mi havas kelkajn acxetitajn librojn esperantajn kun interesaj titoloj, sed mi tralegis tre malmultajn el ili. Iom fakajn brosxurojn (filozofian, lingvistikan k.a.) mi legis. Cxiumonate mi intencas diligente legi "La Revuon Orientan" de JEI. Gxene estas konsulti vortaron por mi, do mi malfacile legas librojn.


下のツイートは勇気をくれる。
Tiuj tvitoj kuragxigas min.


Mi igxis kapabli iom legi novelon antaux kapabligxi legi sciencan disertajxon (dokumenton), do, tiu, kiu povas legi disertajxon, devus kapabli legi novelon. (<--- Sed la nombro de samplo estas nur unu, do tio ne estas fidinda.)

https://twitter.com/tolle_et_lege/status/1150031271482892288


Verdire ankaux mi kelkfoje defiis legi novelojn, sed cxiufoje mi malvenkis. Estis tro multe da nekonata vorto, ke mi pli longe sercxis en vortaro ol legi novelo, do mi ne povis sinkoncentri en la novelo.

https://twitter.com/ssmufler/status/1150036406036680704


Okupate de vortaro mi ne povas legi libron, do mi tute forrifuzis konsulti vortaron kaj provis tralegi malgraux duona kompreno, se ne malhelpas tro gravaj nesciaj vortoj. Kaj mi iom progresis. (Tamen komence mi mislegis, ekzemple homo kiu jam devis morti ankoraux vivas senprobleme.)
<<


Ankaux en mia kazo, en la komenco eklegi aron da esperata novelo, foje mi konfuzis, legi cxu rakonton aux cxu voratron, sed mi ne ekkonsciis, ke maloftigxis konsultado al vortaro. Nun, mi fidas, ke mi certe legas novelon, sed ne vortaron. Kaj tamen antauxe legi rakonton en la japana faciligas legi en Esperanto. ...

https://twitter.com/Bonulo/status/1150172794698604544
https://twitter.com/namikirin/status/1150039883169193984

Tio と Ĝi

試訳

Tio と ĝi

 場合によっては tio と ĝi とどちらを使うか迷うかもしれない。ふつう、正確な名詞(原文は名詞とは書かずに o で終わる O-vorto[j] と書いてある)によって命名できない・したくないような、定義されていないものについては tio を使う。また、文全体によって表現されたようなものを示すためには必ず tio を使う。定義されたもので、名詞によって前もって表現されたもの、la 付きの同じ名詞や他の定義をによって繰り返してしまいそうなもの(繰り返したくないもの)については ĝi を使う。

 • 「彼女は美しい物語を話した」。Tio それはとてもおもしろかった。「彼女が物語った」ということがおもしろかったということ(物語ではなく)。「Tio」はここでは前の文章全体を示している。
 • 「彼女は美しい物語を話した」。Ĝi それはとてもおもしろかった。面白かったのはその物語。「ĝi」はその文章の「その(美しい)物語」という部分を指している。
 • 「咳をした tio のは、ヤーニョ、あなたなの?(それとも何か別の音なのか)」。発言者は何が原因の音かを特定できないで音を聞いた。「Tio」はここでは容易に判明しない事柄について示している。
 • 「僕は枝の折れるのを聞いた。君もそれ tion(ke 枝が折れる)を聞いただろ?」
 • 「変な音がしたのが聞こえた。君もそれ ĝin (変な音)を聞いただろ?」


ただし、ザメンホフは時として、今日われわれが tio をつかうところで ĝi を使ったりしている。

https://bertilow.com/pmeg/gramatiko/oa-vortecaj_vortetoj/tabelvortoj_o.html#i-6h8

"Batalis mi je mia edzino por konkeri la "vakecon"" (prova traduko) 2

"Komunista Partio estas necesa por nia vilagxo"

 Ekscite diris je la unua telefono en la sekva mateno, maljunulo (80) al mi.
 "Cxiuj, miaj najbaroj interparolis, pri kiu malsukcesos je la baloto. Cxiuj diris, s-ino ASAO malsukcesos, jam nature rezultos. Sed mi diris tie, ke ASAO sukcesos. Multaj plendas pri nuna asembleo de vilagxo, kaj kompartio nepre necesas por sxangxi tian putran politikon plibona. Tiaj homoj, kiel mi, kiuj memoras pasintan tempon antaux 12 jaroj tiam kiam kompartia delegito agadis, nepre vocxdonos al la kompartio, al ASAO. ASAO-Motoko multajn gajnis! Vi, komunistaro bone sukcesis!"

https://twitter.com/Blanka_Meduzo/status/1130106559759958016