2018-09-01から1ヶ月間の記事一覧

*[C^iutaga vivo] Mia filino

Vi, mia filino. Mi pensis, ke se vi kreskus pura kaj rekta tiel kiel via nomo signifiĝas, vi certe suferos pro malakordo inter vi kaj aliaj. Vi, jam suferas, kvankam vi estas ankoraŭ 15 jarojn aĝa. Ne volas iri lernejon vi. Via korpo baras…

*[マルタ] 6-0056

--- Vi, sinjorino, ne estas la unua, --- ŝi komencis per voĉo malpli seka, ol kiel ŝi parolis ĝis nun, --- vi ne estas la unua, kiu parolas al mi en tia maniero. De ok jaroj, tio estas de la tempo, kiam mi fariĝis estrino de ĉi tiu institu…

*[マルタ] 6-0055

--- Pardonu, sinjorino, --- ŝi diris post momento, levante sian vizaĝon, sur kiu estis pentrita la esprimo de turmenta maltrankvileco, --- pardonu sinjorino, ke mi tiel longe okupas vin per mia parolado. Mi estas virino nesperta, mi ĝis n…

*[マルタ] 6-0054

--- En tia okazo mi ne promesas al vi elementajn lecionojn de pentrado, --- diris Zminska, trankvile krucigante la brakojn sur la brusto. Sed la manoj de Marta interplektiĝis ĉiam pli forte sub la influo de ĉiam pli turmenta sento. --- Kia…

*[マルタ] 6-0053

--- Certe, --- ŝi diris, --- se vi scias pentri, tio povas iom utili al vi, tamen multe malpli, ol kiom utilus lerteco en muziko... --- Kial, sinjorino? --- Verŝajne tial, ke pentrado estas mallaŭta kaj muziko estas laŭta... Por ĉiu okazo,…

*[マルタ] 6-0052

--- Tiujn komencojn ordinare instruas ankaŭ la viroj... interrompis Zminska. --- Certe tiam, kiam la afero koncernas donadon de lecionoj al knaboj, --- rimarkigis Marta. --- Kaj al knabinoj ankaŭ, aldonis la mastrino de la informa oficejo.…

*[マルタ] 6-0051

--- Sinjorino, --- ŝi diris post momento, --- ŝajnas al mi, ke mi komprenis, kial la viroj estas pli dezirataj, kiam la afero koncernas instruadon; ili posedas klerecon pli altan, pli fundamentan, ol la virinoj..., jes, sed tiu konsidero p…

*[マルタ] 6-0050

Zminska levis kontraŭ la junan virinon siajn okulojn, kiuj kvazaŭ diris denove: de kie do vi venas? kaj voĉe ŝi diris: --- Verŝajne tial, ke la viroj estas viroj. Marta venis el la regiono de feliĉa virina senscieco, tial ŝi por kelke da m…

*[マルタ] 6-0049

--- Ĝi nenion utilus al vi, --- interrompis Zminska. --- Kial, sinjorino? --- Jes, ĉar nek mi, nek iu alia el la posedantinoj de informaj oficejoj povus kun pura konscienco promesi al vi lecionojn de la objektoj, pri kiuj vi parolis... kun…

*[マルタ] 6-0048

Tiu ĉi ekkrio kontraŭvole elsaltis el la brusto de la patrino, sed Marta tuj komprenis ĝian nekonvenecon kaj sencelecon. nekonveneco 不適切さ / senceleco 目的の無さ、無駄であること Ŝi perforte sin kvietigis kaj komencis trankvile paroli. -…

*[マルタ] 6-0047

--- Se vi, sinjorino, povus disiĝi de via filineto, se vi ie ŝin lokus, tiam tre povas esti, ke vi trovus por vi lokon kun cent kvindek spesmiloj por jaro. se vi ie sxin lokus 彼女(子ども)をどこかに置いておけば --- Neniam! --- ekkriis Ma…

*[マルタ] 6-0046

Mi ree komencu. Marta venis el la hejma bieno, kie floris rozoj kaj kantis najtingaloj, el la trankvila loĝejeto ĉe la strato Graniczna, kie estis kvar muroj ornamitaj kaj varmigitaj, kiuj ŝirmis antaŭ ŝi ĉirkaŭe la mondon; ŝi venis el reg…