Legolibro de KABE

La grafo de Grance.

Kiam la grafo de Grance estis vundita per kuglo en la genuo, la ĥirurgiistoj faris tranĉojn, por trovi la plumbon. Fine perdante la paciencon, la grafo demandis, kial ili tiel turmentas lin. 《Ni serĉas la kuglon》 --- diris ili. 《Kial vi…

Al kio oni povas kufimi

Pastro vidis kamparaninon, senhaŭtigantan angilojn. 《Kiel vi povas esti tiel kruela --- diris li al ŝi ---, ĉu vi ne komprenas, ke la malfeliĉaj bestoj suferas?》 --- 《Ah --- respondis ŝi ---, mi faras tion jam de dudek jaroj, kaj nun il…

Regxo, komercisto aux bucxisto

Malek, la veziro de l’ kalifo Mustad, venkis grekojn kaj kaptis ilian reĝon. Li ordonis konduki la kaptiton en sian tendon kaj demandis, kion Ii atendas de la venkinto. La reĝo respondis: 《Se vi faras la militon kiel reĝo, donacu al mi la…

Sxparema kanceliero

Kiam Morus, la kanceliero de Anglujo, estis en malliberejo, kaj oni iutage volis fortondi lian longan barbon, li forsendis la barbiron dirante: 《La reĝo kaj mi procesas pri mia kapo, mi ne faros elspezojn por mia barbo pli frue, ol mi sci…

Varma pluvo

Du kamparanoj parolis pri la bela vetero, favora por la tritiko, antaŭ nelonge semita de ili. 《Se la varmaj pluvoj daŭros --- diris unu --- ĉio eliros el la tero.》 --- 《Kion vi babilas --- diras la alia --- mi havas du edzinojn en la to…

Milton

Karlo IIa kaj lia frato Jakobo venis al Milton por riproĉi lin, superŝutis lin per insultoj kaj finis per la vortoj: 《Fripono, via blindeco estas puno de l' sorto pro viaj pekoj.》 La respektinda bardo respondis: 《Se la sorto punis min p…

"Naiveco"

NaivecoKnabino sesjara havis katon kaj pupon. Iu demandis ŝin, kiun el la du ŝi preferas. Ŝi ne volis respondi, fine ŝi diris al li en la orelon: "Mi preferas mian katon, sed ne diru, mi petas vin, tion al mia pupo."

"Filipo Macedona" k.a.

Filipo Macedona Kiam oni rakontis al Filipo Macedona, ke multaj atenaj oratoroj kalumnias lin en siaj paroladoj, li diris: "Mi penos pruvi per mia vivo kaj miaj agoj, ke ili estas mensogemuloj." Sokrato Sokrato salutis junan riĉan homon, k…

"Unua Legolibro" de KABE

Tito Tito, la roma imperiestro, rememorante foje vespere, ke dum la tuta tago li faris nenion bonan, diris: "Ho ve, miaj amikoj, mi perdis la tagon." Tito とはティトゥスのことであるらしい。 ちなみに、Wikipedia によれば、ユーゴスラビアのチ…