sinonimo/類義語

類義語:編集 kompili と redakti

kompili (tr) Verki ne originale, deprenante materialon el aliaj pretaj verkoj aŭ fontoj.他の準備された作品や情報源から素材を取り出して、オリジナルではないものを書くこと。 redakt1i (tr) 1 Skribe esprimi en definitiva formo, prilabori laŭcel…

ChatGPTに訊いてみた「非難する」と訳せる単語

ChatGPTに行く前に、PIVで検索。 akuzi: Aserti iun kulpa. ataki: Per vortoj aŭ skriboj provi ĉesigi ies agadon aŭ ekziston. denunci: Sciigi al estro, policano, juĝisto, aŭ al la publiko, ies kulpon aŭ krimon. kondamni: Deklari iun malprava, …

類義語「havebla」「disponebla」「uzebla」

ChatGPTに尋ねてみた類義語 You havebla, disponebla, uzebla の違いはなにか ChatGPT エスペラントにおける「havebla」「disponebla」「uzebla」は、それぞれ「利用可能な」という意味を持つ類似した単語ですが、微妙な違いがあります。 Havebla: 「havebla…

Civito, Civitano, Civilulo

タイトル3単語の区別と同一について civito civitanocivilulo 2 Tuto de la urbanoj (regnanoj), posedantaj la politikajn rajtojn. Homo, ĝuanta la politikajn rajtojn aŭ en urbo sendependa, aŭ en regno: cimpla civitano 国家、または都市の公民権を…

国・国家 / lando, nacio, regno, sxtato

Verdire, lastatempe mi estas tre okupita pro diversaj aferoj ne-esperantaj... Nun-vortoj の方々による日本国憲法のエスペラント訳では、以下のようになっていて、国民に対して何かの責務を負っている主体としての「国」について述べる場合は Ŝtato、国…