Jes, cxiutaga vivo. / La Cxefinistro nek respektas, nek gardas La Japanan Konstitucion. / 憲法の尊重・擁護義務

憲法を尊重し擁護する義務があると、憲法に書いてあるのは国民にそれがあるのではなく、公務員、議員などです。
エス訳はNUN-vortojの方々です。英訳は法学館憲法研究所などです。


Do, s-ro Abe ne rajtas posteni kiel la Ĉefministro.

日本国憲法 / La Japana Konstitucio

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。Artikolo 99 La Imperiestro, la Regento, la ŝtatministroj, membroj de la Parlamento, juĝistoj kaj ĉiuj aliaj publikaj oficistoj havas la devon respekti kaj gardi ĉi tiun Konstitucion.Article 99. The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.