fidante la justecon kaj honestecon de la pacamantaj popoloj de la mondo / 公正と信義に信頼して…

Ni, la japana popolo, deziras ĉiaman pacon kaj profunde konscias pri la noblaj idealoj regantaj homajn rilatojn, kaj ni firme decidis konservi nian sekurecon kaj ekziston, fidante la justecon kaj honestecon de la pacamantaj popoloj de la mondo.

(El la Antaŭskribo de La Japana Konstitucio)

http://www.vastalto.com/arkivo/Japana_Konstitucio_NUN.html


We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world.
(The Constitution of Japan)

La bildo, el la lernolibro de japana mezlernejo, eldonita de la Eduka Ministerio, 1947