*[マルタ] 6-0051

  --- Sinjorino, --- ŝi diris post momento, ---  
ŝajnas al mi, ke mi komprenis, kial la viroj estas pli dezirataj, kiam la afero koncernas instruadon;  
ili posedas klerecon pli altan, pli fundamentan, ol la virinoj...,  
jes, sed tiu konsidero povas havi lokon nur tie, kie la instruado ricevas jam pli grandan amplekson, kie la kompetenteco de la instruanto devas esti tiel vasta kaj fundamenta, ke ĝi respondu al la bezonoj de la jam maturiĝanta spirito kaj koro.  
Sed mi, sinjorino, ne havas tiel grandajn pretendojn. pretendoj (権利や要求についての)自己主張
Mi volus instrui la komencojn de historio, de geografio, de la historio de nia literaturo...