*[マルタ] 6-0052

  --- Tiujn komencojn ordinare instruas ankaŭ la viroj... interrompis Zminska.  
  --- Certe tiam, kiam la afero koncernas donadon de lecionoj al knaboj, --- rimarkigis Marta.  
  --- Kaj al knabinoj ankaŭ, aldonis la mastrino de la informa oficejo. Marta denove enpensiĝis.  
  --- Sekve, --- ŝi diris post momento, --- kio do en la regiono de instruado restas por la virinoj?...  
  --- La lingvoj, artoj...  
  La okuloj de Marta ekbrilis per espero.  
La lasta vorto de Zminska rememorigis al ŝi ankoraŭ unu akiran rimedon, pri kiu ŝi ĝis nun ne pensis. akira rimedo ここでは akirinta rimedo ではなく rimedo por akiri なのだろうか。akira という用例は見たことがない。
  --- Artoj, --- ŝi eldiris rapide, --- sekve ja ne sole muziko... mi lernis pentri... oni iam eĉ laŭdadis miajn pentraĵojn.