*[マルタ] 6-0030

Kaj tamen la postulo de la mastrino de la informa oficejo havis en si nenion, kio povus esti rigardata kiel ofenda, ofenda 侮辱的な、気に障る
ĝi estis bazita sur tiu simpla kaj komune akceptita regulo,  
ke, por diri ion pri la valoro kaj ecoj de objekto, oni devas ĝin antaŭe ĉirkaŭrigardi, taksi kaj almezuri, en kia formo ĝi povos esti bezona kaj konforma. konforma ちょうどいい、適合的な。〔前に出てきた。〕
Marta tion komprenis, ŝi leviĝis de la seĝo kaj, depreninte la gantojn, aliris al la fortepiano. gantoj 両の手袋
Tie ŝi staris momenton kun okuloj direktitaj malsupren al la klavaro. klavaro 鍵盤・キーボード