Kiu li estis?

Juna homo estis iam en malliberejo, kaj malpermesite estis ai iu ajn viziti lin ekster liaj parencoj. Foje maliunulo venis en la malliberejon kaj volis vidi la junan homon.
--- Cu vi estas parenco de la malliberulo? --- demandis la gardislo, --- oni ne enlasas fremdulojn.
--- Jes --- respondis la maljuna homo. --- Kiu do vi estas?
--- Aŭskultu, mi diros tion al v i: mi havas nek fratojn, nek fratinojn, sed la patro de la junulo estas filo de mia patro.