Dek konsiloj de Jefferson por la praktika vivo

  1. Prokrastu neniam ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
  2. Ne trudu al alia persono laboron, kiun vi mem povas plenumi.
  3. Ne elspezu monon pli frue, ol vi ĝin posedas.
  4. Aĉetu neniam tion, kion vi ne bezonas.
  5. Evitu la fieron, ĝi malutilos vin pli multe, ol la malsato, soifo kaj malvarmo.
  6. Neniam bedaŭru, ke vi tro malmulte manĝis.
  7. Kion vi faras, faru volonte.
  8. Ne maltrankviliĝu pri la malbonoj, kiuj okazos neniami.
  9. Rigardu la aferojn ĉiam de ilia bona flanko.
  10. Kiam vi koleras, kalkulu ĝis dek, antaŭ kiam vi paroios: se vi estas tre kolera, kalkulu ĝis cent.


Thomas Jefferson's 10 Rules Of Life

1. Never put off till tomorrow what you can do to-day.
2. Never trouble another for what you can do yourself.
3. Never spend your money before you have it.
4. Never buy what you do not want, because it is cheap; it will be dear to you.
5. Pride costs us more than hunger, thirst and cold.
6. We never repent of having eaten too little.
7. Nothing is troublesome that we do willingly.
8. How much pain have cost us the evils which have never happened!
9. Take things always by their smooth handle.
10. When angry, count ten, before you speak; if very angry, an hundred.