Sinjorino Rothschild

Maljuna sinjorino Rothschild, la patrino de la potenca kapitalisto, atingis la aĝon de naŭdek ok jaroj; ŝia rimarkinda spriteco kaj neordinara inteligenteco konserviĝis ĝis ŝia morto. Dum sia lasta malsano, ĉirkaŭila de la tuta familio, ŝi diris al la kuracisto per petega tono: 《Kara doktoro, provu fari ion por mi.》 --- 《Sinjorino, kion mi povas fari? Mi ja ne povas rejunigi vin.》 --- 《Ne, doktoro, mi ne deziras esti ree juna, mi deziras daŭrigi maljuniĝi.》