Infanoj kiuj ne rajdas biciklon / 自転車に乗らない子どもたち


Ĉiu-dimanĉe de la 18a horo, japanaj infanoj volonte ĝoje televidas du programojn de bild-animeo, "Ĉibi-Maruko-ĉan" kaj "Sazae-san" (klaku la titolojn, vi povas vidi la bildojn).
Kaj ĉefaj personoj de ambaŭ animeoj estas infanoj 10 jarojn aĝaj.
Kvankam en Japanio preskaŭ ĉiu infano, ĉirkaŭ 10 jarojn aĝa, tre ŝatas rajdi biciklon. Precipe knaboj ĉiam rajdas post lernejo.
Tamen mi neniam vidis la animeajn personojn (geknabojn) rajdantaj biciklojn. Krome preskaŭ ĉiuj ne havas biciklon, ĉar mi ne vidis ĝin. Do, verŝajne ili ne kapablas rajdi biciklon.
Mi lastatempe rimarkis tion, kio estas tre stranga. Kial? Mi miras tion.ちびまる子ちゃん」も「サザエさん」もよく観るのだが、この間「サザエさん」でマスオさんが何かの理由で他人の自転車を押して帰ってきて(何で乗らないのだ?)、その自転車を見たカツオが「マスオさん、自転車買ったんだ!?」と興奮していたようだ(料理しながら主に耳で聞いていたので詳しくは分からず)。
そういえば、「まる子」の家にも、タマちゃんやハマジやヤマダや永沢君、藤木君も自転車に乗っているのを見たことがないし、彼らの家に自転車があるのを見たこともない。自動車もハナワ君の以外は見たことがないと思う。
サザエさんの家にも、花沢さんも中島君もかおりちゃんも、自転車を持ってなさそうだ。ああ、そう言えばノビ太もジャイアンもスネオもシズカちゃんやデキスギ君も自転車に乗っているのを見たことがないし、所有しているのも見たことがない。ジャイアン家が配達用の自転車を持っていたかもしれないが。彼らは皆平地に暮らしているのだから、自転車に乗っても何の問題もなさそうだが、なぜか自転車でどこかに向かうことは一切ない。
すごく不思議。子どもアニメに自転車は禁忌なのだろうか。そうだとしたら何故なのだろうか。