Eraro kaj korekto


  Juna homo sidis en loĝio kun la lordo North, kiun li ne konis, kaj komencis interparoladon. Du sinjorinoj eniris la kontraŭan loĝion.
  --- Ĉu vi ne povas diri al mi --- demandis la junulo ---, kiu estas la malbela maljuna virino, kiu ĵus eniris?
  --- Jes --- respondis la lordo North kun gaja mieno ---, mi povas diri al vi, tio estas mia edzino.
  --- Mi petas vian pardonon balbutis la ruĝiĝintajunulo ---, mi ne demandis pri ŝi, mi demandis pri la terura monstro, kiu estas kun ŝi.
  --- Tio estas mia filino --- respondis ridetante la lordo.Lordo.(英国貴族の称号)
Loĝio. Loko por kelke da personoj en teatra ĉambrego, kvazaŭ ĉambreto kun flankaj parioj.
Pario. Solida flanka limigaĵo de spaco: pario de tendo, pario de tubo.