2019-08-01から1ヶ月間の記事一覧

*[マルタ] 7-003

La impreso de la momento estas la sola potenco, kiu forte efikas sur organismoj de infanoj. organismoj de infanoj: 子どもたちの心身 La estonteco ne ekzistas por ilia penso, la pasinteco rapide elviŝiĝas el ilia memoro. La hieraŭa tago esta…

*[マルタ] 7-002

Malfermante la papermonujon, kiu enhavis en si tiun riĉecon, Marta eksentis ian nedifinitan, sed turmentan maltrankvilecon. ne/difin/it/a; 決まっていない。はっきりしないturmenta: 辛い Tiu ĉi sento ankoraŭ pligrandiĝis en ŝi, kiam, enirinte…

*[マルタ] 7-001

Marta foriris. Ŝi malsupreniris la ŝtuparon malrapide. Ŝi ne ploris kiel tiu juna knabino, kiu antaŭ unu horo iris tiun saman vojon, sed ŝi estis profunde enpensa. enpensa: 考え込んだ Nur elirinte sur la straton, ŝi forigis la rigardon de …

*[マルタ] 6-0059

Zminska levis iom la ŝultrojn kaj diris malrapide: sxultroj: 両肩 --- Vi ripetis multfoje la demandon: kial? Ne formulante kategorian respondon, mi diros al vi, ke verŝajne pleje kaj antaŭ ĉio tial, ke la viroj estas kapoj de domoj, patroj…

*[マルタ] 6-0058

Marta aŭskultis tiujn vortojn kun avideco, kun avideco: 渇望を以て sed ju pli longe ŝi aŭskultis, tiom pli fariĝis videble, ke ankaŭ en ŝia kapo kolektiĝas tiaj samaj pensoj, en la buŝon puŝiĝas vortoj. --- Sinjorino! ŝi diris, --- ĉu anka…

*[マルタ] 6-0057

--- Vane vi streĉas viajn pensojn, --- plue diris Ludovikino Zminska, --- strecxi 引き伸ばす。ストレッチ nenion ili diros al vi, ĉar vi ne vivis ĝis nun meze de mondo reala, vi havis vian mondon antaŭe de fraŭlinaj revoj, poste de familiaj…