*[マルタ] 7-001

  Marta foriris. Ŝi malsupreniris la ŝtuparon malrapide.  
Ŝi ne ploris kiel tiu juna knabino, kiu antaŭ unu horo iris tiun saman vojon,  
sed ŝi estis profunde enpensa. enpensa: 考え込んだ
Nur elirinte sur la straton, ŝi forigis la rigardon de la tero kaj rapidigis siajn paŝojn.  
En tiu tago ŝi devis ankoraŭ multe fari.  
  En la domo, kiu estis najbara de tiu domo, en kiu troviĝis ŝia loĝejo, ekzistis restoracio.  
Marta eniris en tiun ejon kaj petis, ke oni alportadu al ŝi tagmanĝojn.  
Pro la proksimeco de la loko kaj sub la kondiĉo de malgranda alpago oni konsentis sendadi al ŝi tagmanĝojn en la mansardon por malgranda servisto. alpago: 割増料金
mansardo 屋根裏部屋(既出)
Oni postulis nur antaŭan pagon, kiu konsistis el unu kaj duono da spesmiloj por semajno, sumo sufiĉe granda por Marta, kies tuta havo estis ĉirkaŭ tridek spesmiloj. spesmiloj: 数千スペソ