*[マルタ] 6-0054

  --- En tia okazo mi ne promesas al vi elementajn lecionojn de pentrado, --- diris Zminska, trankvile krucigante la brakojn sur la brusto.  
Sed la manoj de Marta interplektiĝis ĉiam pli forte sub la influo de ĉiam pli turmenta sento.  
  --- Kial, sinjorino? --- mallaŭte demandis la juna virino.  
  --- Tial, ke tiujn lecionojn donas viroj, --- respondis la mastrino de la oficejo.  
  Marta klinis la kapon sur la bruston kaj senvorte sidis du minutojn en profunda meditado. klini kapon = kapklini うなだれる