*[マルタ] 7-0020

 --- Aleĉjo! --- interrompis la mastrino kun iom da nekontenteco, ---  
ŝi estas videble ia malfeliĉa virino:  
ŝi portas funebron pro la edzo...  
 --- Juna vidvineto! --- ekkriis la juna homo, denove levante la okulojn; ---  
vi eble ne scias, kuzino, ke ne ekzistas sur la tero pli ĉarmaj estaĵoj ol vidvinetoj...  
kompreneble en la okazo, se ili estas belaj... vizaĝo pala, okuloj sentimentalaj...  
mi adoras palajn vizaĝojn kaj sentimentalajn okulojn ĉe la virinoj  
 --- Vi babilas sensencaĵon! --- diris Maria, levante la ŝultrojn. ---  
Se vi ne estus mia propra kuzo kaj se mi ne scius, ke malgraŭ via tuta ventanimeco vi esence estas bona knabo, mi vere povus ekmalami vin por tiu stranga malŝatado de virinoj... vent/anim/a: 軽率な
 --- Malŝatado! --- ekkriis la juna homo, --- sed, mia kuzino, mi adoras virinojn!  
Ili estas la diinoj de mia koro kaj vivo...  
 --- Diinoj, da kiuj vi havas sufiĉe multe.  
 --- Ju pli da objektoj de amo homo havas, mia kuzino, des pli li amas...  
Ili estas ekzercoj, kaj nur per ekzercoj la koro atingas tiun forton, tiun fajron, kiu...  
 --- Estas jam sufiĉe, --- Aleĉjo, interrompis la mastrino jam kun viva kaj videbla malkontenteco, ---  
vi scias bone, kiel min malĝojigas la direkto de via menso kaj koro...  
 --- Kuzino! Kuzineto! Kuzinjo! Amen! Pro Dio, diru jam amen! --- ekkriis la juna homo, forŝovante sin kune kun la seĝo, sur kiu li sidis, kaj kunmetante la manojn kvazaŭ por preĝo; --- por bela buŝeto de virino nenio malpli konvenas ol prediko... konvens/i: ふさわしい
predik/o: 説教
 --- Se mi estus vere bona fratino, mi parolus al vi predikojn de matene ĝis vespere...  
 --- Kaj vi farus nenion bonan, fratineto.  
Prediko devas esti mallonga: simple regulo, prenita el la leĝoj moralaj, filozofiaj, artismaj.  
Nu, rakontu al mi pli bone ion pri tiu nigrokula nimfo, kiu certe meritas pli bonan sorton, ol sidaĉadon super via Jadvinjo.  
 --- Nu, pli bone, vive respondis la mastrino, --- diru al mi, kial en ĉi tiu tempo de la tago vi estas ĉi tie?  
 --- Kie do mi devus esti, se ne ĉe viaj piedetoj, kara kuzino?  
 --- En la oficejo, --- mallonge respondis Mario Rudzinska.  
 La juna homo faris sopiran ĝemon, interfingrigis la manojn kaj klinis la kapon sur la bruston. inter/fingr/ig/i: 指を組み合わせる
 --- En la oficejo! --- li diris mallaŭte, ---  
ho, Marinjo, kiel kruela do vi estas!  
Ĉu mi estas haringo? haring/o: ニシン(魚)
diru al mi, ĉu mi efektive estas simila al haringo?