Pereo!? / モノスゴあせった話。

Antaŭ kelkaj tagoj ni iris al la parko, kiu situas 3 kilometrojn for de mia domo, kaj en kiu okazos la amuza programeto de la vartejo. Ni iris tien tra la loĝkvartalo, en kiu ni neniam iris ĝis nun. Ni iris ripetinte turniĝi je multaj angulojn kaj rekte preteriris multajn angulojn. Ni atingis vastan straton, kaj alvenis la parkon. Mi mallevis mian filinon el biciklo kaj salutis aliajn gepatrojn kaj vartistinojn, kaj mi paliĝis.
"Mi perdis monujon!"
Ĉu mi reiros tuj? Sed se mi faligis monujon sur la strato, jam iu prenus ĝin. Aŭ eble mi faligis en la loĝkvartalo, sed mi ne konas la lokon bone, ĉar mi trairis tie por unuafoje. Se mi reirus, sed ne certe mi irus sur la ĝusta vojo. Krome mia filino estas amuzege viglege en la parko kun geamikoj. Nenion fari... Mi fordecidu tujan reiron. Aha, en la monujo estas grava mono por vivi dum kelkaj semajnoj! (Post la okazaĵo mi volus iri vendejojn.)
Malgraŭ amuza ludo en suna parko mi estis distrita de monujo malaperinta. Mia animo ŝvebis en aero.
Apenaŭ la finiĝo de la programo ni tuj reiris rapide. Okuloj rampis sur tero anstataŭ fronto. Iel tiel ni povis reiri kiel hundo tra la ĝusta vojo, sur kiu ni venis antaŭ unu horo, mirinde. Kaj tamen ne troviĝis la monujo....


"Paĉjo, kio okazas al vi?"
"Mi, kiu eble perdis monujon..."


Finfine ni atingis hejmon sen monujo.
Malesperiĝinte mi eniris necesejon. Kaj LA monujo kuŝis tie.


この間、3キロほど離れた公園で保育園の行事があるというので、今まで通ったことのない住宅街を蛇行して公園に向かった。適当に直進したり曲がったりして大通りに出て、公園に着いて、子どもを自転車から降ろして、他の保護者や先生たちに挨拶して青くなった。
「財布がない!」
今から引き返そうか。でも人通りの多い大通りに落としていたとすると、もう拾われてしまっているだろう。住宅街に落としたのかもしれないが、初めて通った道ばかりだ。今から引き返しても正しく戻れるかどうか。それに子どもは公園でやる気満々である。しかたがない。すぐに引き返すのはあきらめよう。あぁ、二三週間の生活資金が入っていたのに!
日当たりの良い公園での行事もうわの空。「気もそぞろ」とはこのことか。
行事が終わると急いで引き返す。視線は前ではなく地面をうろうろ。なんとか犬のように来たとおりの道を引き返すことができた。すごい。が財布は落ちてなかった。


「お父さん、どうしたの?」
「お父さんな、財布落としたかもしれん」


とうとう家に着いてしまった。
落胆してトイレに入ると財布が置いてあった。