Grandaj akcidentoj je la nukleaj centraloj FUKUSxIMA

Laŭ vikipedioj kaj ĵurnaloj... (Notu. Ne ekzakta artikolo estas mia blogo, ĉar mi ne estas specialisto.)

Uzita nuklea fuelo

La uzita nuklea fuelo estas la fuela bastono uzita ĉe la nuklea reaktoro. Ĝi estas altnivele radioaktiva rubaĵo kiu enhavas multajn uranion kaj plutonion.
La uzita nuklea fuelo havas multajn radioaktivajn substancojn, do pro la danĝereco kaj la malfacileco de traktado, forĵeti ilin estas probleme tutmonde.
Precipe la ekstraktitaj uranion kaj plutonion el la uzita nuklea fuelo povas esti uzota por nuklea armilo. Tial ne bone estas konservi multajn rubaĵojn.
Ĝenerale post uzado ĉe la nuklea reaktoro, la uzitaj nukleaj fueloj konserviĝas dum 3 - 5 jaroj en la konserva akva kuvego en la nuklea centrala tereno por malvarmigi ilin.
Ĉar tia altnivela radioaktivaĵo mem varmigas sin kaj ekbrulas kaj fandiĝas mem (se) sen malvarmigado. Kaj la akvo en la kuvego devas ĉiam cikliĝi, se ne, la akvo forbolos.La nukleaj centraloj en la gubernio FUKUŜIMA nun falis en krizo. Kaj ĉiu centralo havas pluajn reaktorojn. Kelkaj reaktoroj mem perdis malvarmigan akvon kaj la nukleaj fuelaj bastonoj elmetiĝis en la aero. Krome ankaŭ la akvo en konserva kuvo ne cirkuliĝis, kaj poste la akvo elfluigis aŭ forvaporiĝis, kaj do ankaŭ la uzitaj nukleaj fueloj varmiĝinte elmetiĝinte ekfandiĝas. Densa radioaktivaj polvoj fumas.
La nukleaj fuelaj bastonoj (4 metroj da longo) estas kovrita de alojo el zirkonio. Kiam la bastonoj varmiĝas kaj la zirkonia alojo fandiĝas, reakciante kun io, multaj hidrogeno aperas. La nuklea centralo havas sian kovran domon, sed ĝi diseksplodis pro la eksplodo de hidrogeno.
Ĉiamaniere oni devas malvarmigas la fuelojn. Necesas ankaŭ multe da borata acido por malvarmigo. Se ne, ĉiu falos en Ĉernobilan kelkoble, ĉar ĉe Ĉernobilo nur unu reaktoro (la 4a) fandiĝis sed ĉe Fukuŝima iĝos pli multo samtempe.(Laŭ ĵurnalo) Krome la eks-desegna inĝeniero de la nuklea centralo konfesante atestis: tiam antaŭe li ne supozis cunamon, kiam la centralo konstruiĝis.
"Legendo pri absoluta sekureco de nuklea centralo" jam radike disrompiĝis.使用済み核燃料は原子炉で使用された後の燃料棒である。ウラン・プルトニウムを大量に含む高レベル放射性廃棄物である。
使用済み核燃料には大量の放射性物質が含まれており、その危険性と処理の困難さのため、その処理が世界的な問題となっている。
特に使用済み核燃料からウラン及びプルトニウムを抽出することで核兵器への転用も可能であるため、大量に貯蔵することは好ましくないとされている。
一般的には原子炉で使用された後、冷却するために原子力発電所内にある貯蔵プールで3年〜5年ほど保管される。というのは、こうした高放射性物は冷却し続けないと、自ら発熱し、発火溶融してしまうからである。
また、プールの水もつねに循環していなければならない。そうでないと沸騰して蒸発してしまうだろう。
その後、核燃料サイクルに用いるために再処理工場に輸送されて処理が行われるか、高レベル放射性廃棄物処理場での長期保管が行われる。福島県原発はいま危機にある。それぞれの原発は複数の原子炉を有している。いくつかの原子炉は冷却水を失い、燃料棒が露出してしまった。その上、貯蔵プールの水も循環しなくなり、蒸発したかしてしまったので、使用済み核燃料も加熱し、露出し、融け始めた。濃い放射性の粉塵が煙上している。
燃料棒はジルコニウムという金属を含む合金で覆われているのだが、燃料棒が熱くなり、ジルコニウム合金が溶けるとき何かと反応して水素がたくさん発生するらしい。原発の建物はその水素が何かで引火して爆発して吹き飛ばされた、という。
どうにかして、その燃料を冷やす必要がある。ホウ酸も必要。でないとチェルノブイリの何倍かになる。チェルノブイリでは四号機だけがいってしまったが、福島ではもっと多いからである。元設計技師も津波のことは考えてなかったと証言したらしい。


原発安全神話」は完全に崩壊した。