Kaira Konferenco 1943 / La Potsdama Deklaracio 1945

カイロ宣言ポツダム宣言

エス文はずいぶん以前に単語を置き換えてみた程度のものなので、後日やり直すと思います。

1943年12月1日公開Publikita en la 1-a de Decembro, 1943Released December 1, 1943
各軍事使節は、日本国に対する将来の軍事行動について協定した。La pluraj militaj delegitoj konsentis pri estontaj militaj operacioj kontraŭ Japanio.The several military missions have agreed upon future military operations against Japan.
三大同盟国は、海上、陸上及び上空によってその野蛮な敵国に容赦ない圧力を加える決意を表明した。La tri grandaj aliancoj esprimis ilian rezolcion doni senindulgan premon kontraŭ ilia brutala malamiko per maro, lando, kaj ĉielo.The Three Great Allies expressed their resolve to bring unrelenting pressure against their brutal enemies by sea, land, and air.
この圧力は、既に増大しつつある。Tiu premado estas jam amasiĝanta.This pressure is already mounting.
三大同盟国は、日本国の侵略 (aggression) を制止し罰するため、現在この戦争を戦っているのである。La tri grandaj aliancoj estas batalantaj ĉi tiun militon por reteni kaj puni la agreson de Japanio.The Three Great Allies are fighting this war to restrain and punish the aggression of Japan.
同盟国は自国のための利益も求めず、また領土拡張の考えもない。Ili avidas neniom da gajnon por si mem kaj havas nenan penson pri teritoria ekspansio.They covet no gain for themselves and have no thought of territorial expansion.
同盟国の目的は、1914年の第一次世界戦争の開始以後に日本国が奪取し又は占領した太平洋におけるすべての島を日本国から剥奪すること、並びに満洲、台湾及び澎湖島のような、日本国が清国人から盗み取った一切の地域を中華民国に返還することにある。Ilia celo estas, ke Japanio estu senvestigitaj de ĉiuj insuloj en la Pacifiko kiun ĝi konfiskis aŭ okupis ekde la komenco de la Unua Mondilito en 1914, kaj ke ĉiuj teritorioj kiujn Japanio ŝtelis de la ĉinoj, inkluzive de Manĉurio, Formoso, kaj la Pescadores, devas esti reestigitaj al la Respubliko Ĉinio.It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific which she has seized or occupied since the beginning of the First World War in 1914, and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China.
日本国は、また、暴力及び強欲により日本国が略取した他の一切の地域から駆逐されるであろう。Japanio ankaŭ estos forpelita de ĉiuj aliaj teritorioj kiujn ĝi prenis per perforto kaj avideco.Japan will also be expelled from all other territories which she has taken by violence and greed.
前記の三大国は、朝鮮の人民の奴隷状態に留意し、朝鮮を自由独立のものにする決意をした。La menciitaj tri grandaj landoj konsiderante la sklavigon de la korea popolo, decidis, ke en konvena tempo Koreio devas iĝi libera kaj sendependa.The aforesaid three great powers, mindful of the enslavement of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent.
以上の目的で、三同盟国は、同盟諸国中の日本国と交戦中の諸国と協調し、日本国の無条件降伏をもたらすのに必要な重大かつ長期の行動を続行する。Kun tiuj celoj la tri Aliancanoj harmonie kun tiuj el la Unuiĝintaj Nacioj, kiuj estas militantaj kontraŭ Japanio, daŭrigos persiston en la seriozaj kaj longedaŭraj militoperacioj kiuj necesas por proviziĝi senkondiĉa kapitulaco de Japanio.With these objects in view the three Allies, in harmony with those of the United Nations at war with Japan, will continue to persevere in the serious and prolonged operations necessary to procure the unconditional surrender of Japan.