*[マルタ] 6-0042

  Ĉe la sojlo ŝi surŝovis sur la kapon la puncan kapuĉon kaj, malfermante la pordon, ekkantetis false ian francan kanton. false いんちきに
Marta la unuan fojon en la vivo eksentis ion kvazaŭ envion. ion どころじゃないようなうらやましさ
Aŭdante la interparoladon de la franca guvernantino kun la mastrino de la oficejo, ŝi pensis kvarcent spesmiloj kaj permeso havi kun si malgrandan nevinon, aparta ĉambro, servantino, ĉevaloj, longa libertempo! guvern-ant-ino 女家庭教師・女保育士。guveranisto は通常、住み込みの家庭教師を意味すると。
Mia Dio! kiom da kondiĉoj, kiel feliĉa, bonega estas la pozicio de tiu virino, kiu tamen ne ŝajnas tre klera nek tre simpatia!  
Se oni al mi promesus kvar cent spesmilojn por jaro kaj permesus havi Janjon ĉe mi...