*[マルタ] 6-0041

ずいぶんとタカピーなフランス女、退出

  --- Bone do, diris la francino leviĝante, --- post kelke da tagoj mi venas, por demandi denove pri la alveno de sinjorino la grafino.  
Tamen se ŝi post unu semajno ne alvenos aŭ ne sendos peti min, mi liberigos min de la interkonsento. liberigos min de interkonsento 合意は解消
Plue atendi mi ne volas nek bezonas.  
Mi povas havi dek lokojn similajn. Bonjour, Madame.  
  Ŝi faris facilan kapsaluton al la mastrino kaj al Marta kaj foriris.