*[マルタ] 7-0010

  --- Verŝajne mi havas la plezuron vidi sinjorinon Marta Swicka? ---  
diris la mastrino de la loĝejo, etendante unu manon al la venintino kaj per la dua mano montrante al ŝi unu el la brakseĝoj, kiuj staris apud la kanapo. ---  
Sinjorino Zminska hieraŭ multe parolis al mi pri vi,  
tial mi sincere ĝojas, ke mi vin ekkonas.  
Mi prezentas al vi mian filinon, vian estontan lernantinon.  
Jadvinjo! Ĉi tiu sinjorino estas tiel bona, ke ŝi volas doni al vi lecionojn de franca lingvo,  
memoru, ke vi faru al ŝi nenian malplezuron, kaj lernu tiel bone, kiel ĉe fraŭlino Dupont!  
  La knabino kun la gracia kaj elasta talio, kun la fizionomio plena de libereco kaj inteligenteco, sen la eĉ plej malgranda konfuziĝo, tre gracie riverencis al sia estonta instruantino. fizionomio: 顔貌
riverenci: 敬礼する