Letero de Zamenhof al Japanio

藤間常太郎『近代日本における国際語思想の展開』(モバード新書)(1978年、日本エスペラント図書刊行会)より

ザメンホフが日本宛の手紙として知られている唯一のものは1907年(明治40年)7月29日付の日本エスペラント協会(Japana Esperantista Asocio)に宛てたものであった(日本エスペラント --- Japana Esperantisto --- 2巻6号、1907年9月所載)


Karaj Sinjoroj!

29/VII 07

    Kun granda plezuro mi ricevis la 2 ekzemplerojn de la "Japana Esperantisto" kaj mi dankas kore. La gazeto tre plaĉas al mi kaj mi deziras al ĝi la plej bonan sukceson.
    Ĉar mi konas kaj tre alte estimas la enerigion kaj la noblan spiriton de via popolo, tial mi estas konvinkita, ke nia homofratiga afero baldaŭ forte ekfloros en via lando kaj la Japanaj Esperantistoj baldaŭ estos plej glore konataj en la mondo Esperantista. Via gazeto estas, laŭ mia opinio, unu el la plej gravaj inter la tuta Esperantista gazetaro.
    Volu transloni al ĉiuj Japanaj Esperantistoj plej koran saluton de Via

L. Zamenhof

…手紙の現物は日本エスペラント学会に保存されていたのであるが、いつとはなく紛失したということである。