マルタ1-0010

小間使いの女の子も新しい雇用主のもとへ去ってしまう…

  --- Jen tiel, --- ŝi diris,  
leviĝinte de la genua pozicio  
kaj turnante al la senmova virino la vizaĝon,  
ruĝigitan de la blovekscitado de la fajro: 火を吹いて起こすので赤くなった(顔を)
--- mi ekbruligis fajron,  
kaj tuj estos al vi pli varme kaj pli lume.  
Lignon por hejtado vi trovos malantaŭ la forno,  
estos kredeble sufiĉe por ĉirkaŭ du semajnoj;  
la vestoj kaj tolaĵo estas en la pakaĵeto,  
la vazoj kuirejaj kaj bufedaj en la ŝranko, bufeda 立食の、カウンターの… bufedaj vazoj で「立ち食い用の器」となるが、bufed は必ずカウンターや立ち食いなのだろうか。
la kandelo en la kandelingo ankaŭ en la ŝranko.  
  Dirante ĉi tion, la bona servistino videble penis havi gajan tonon, tono 声音、調子
sed la rideto ne povis sin teni sur ŝia buŝo,  
kaj la okuloj apenaŭ retenis larmojn.  
  --- Kaj nun, --- ŝi diris mallaŭte, kunmetante la manojn, --- kunmetante la manojn その手を組み合わせて
nun, mia sinjorino, mi devas jam iri!  
  La virino en funebra vesto levis la kapon.  
  --- Vi devas jam iri, Sonjo, --- ŝi ripetis,  
--- ĝi estas vero, --- ŝi aldonis, ĵetinte rigardon al la fenestro, ---  
komencas jam vesperiĝi...  
vi certe timos iri vespere tra la urbo.  
  --- Ho, ne tio, kara sinjorino! --- ekkriis la knabino,  
--- por vi mi en la plej malluma nokto irus al la fino de la mondo...  
sed... miaj novaj gesinjoroj morgaŭ tre frue matene elveturas el Varsovio,  
kaj ili ordonis al mi veni antaŭ la vesperiĝo.  
Mi devas iri ĉar ili hodiaŭ ankoraŭ min bezonos...  
  Ĉe la lastaj vortoj la juna servistino kliniĝis kaj, klinigxis お辞儀をした
preninte la blankan manon de la virino,  
volis levi ĝin al sia buŝo.  
Sed la virino subite leviĝis kaj ĵetis ambaŭ brakojn ĉirkaŭ la kolon de la knabino.  
Ambaŭ ploris, la infano ankaŭ komencis plori,  
kaj per ambaŭ manetoj ĝi kaptis la superveston de la servistino.