マルタ5-0006

今日も単語は分かるけど文がわかりにくいです。


  En tiuj demandoj koncentriĝis la tuta animo de Marta. koncentrigxi 集まる
Rememoroj agrablaj kaj samtempe mordantaj, morda 噛む、痛い・辛い
rememoroj de virino, kiu iam, estante gracia kaj gaja knabino, gracia 優雅な
per malpezaj piedoj paŝadis sur la freŝa herbo kaj belkoloraj floroj de la hejma vilaĝo;  
kiu poste, flanke de amata edzo, pasigadis tagojn feliĉajn, liberajn de zorgoj kaj malĝojo,  
kaj nun en vesto de vidvino staris ĉe la malgranda fenestreto de mansardo,  
kun pala frunto, apogita sur la kunmetitaj manplatoj;  
rememoroj de virino, kiuj en la daŭro de la tuta pasinta tago  
ŝin ĉirkaŭis per amaso da logantaj fantomoj, logantaj fantomoj 魅惑する幻影(?)
vundante kaj ŝirante, forflugis nun de ŝi antaŭ la minaca, mistera, sed reale palpebla bildo de la estanteco. palpebla 手で触れる・現実的な / estanteco 現在