マルタ6-0008

  Marta haltis momenton apud la pordo kaj ĵetis sian rigardon sur la vizaĝon kaj la figuron de la virino, kiu iris al ŝi renkonte.  
Ŝiaj okuloj, kiuj hieraŭ ĉiuminute pleniĝadis de larmoj,  
sed hodiaŭ estis sekaj kaj brilantaj,  
akiris la esprimon de neordinara akreco, akreco 鋭さ、ビシッとした感じ
eĉ preskaŭ penetremeco. penetremo 浸透していく感じ
Videble en ili koncentriĝis la tuta pensokapableco de la juna virino  
kaj penis penetri en la profundon de la persono, penetri 貫く、浸透する、洞察する
kies buŝo devis elparoli juĝon pri ŝia estonta suferado aŭ trankvileco.  
La unuan fojon en sia vivo Marta nun venis al iu pro negoco; negoco 取引 商談
estis unu el la plej gravaj negocoj de malriĉaj homoj: bezono de laborenspezo.