*[マルタ] 6-0029

  Sur la palaj vangoj de Marta aperis ruĝo.  
Ŝi estis edukata hejme,  
neniam antaŭ iu submetis sin al ekzameno, submet/i sin al ekzamen/o 試験を受ける
ŝi eĉ neniam prezentiĝis kun sia ludado antaŭ la mondo,  
ĉar kelke da monatoj post la edziniĝo ferminte la fortepianon, kiun aĉetis por ŝi la edzo,  
ŝi malfermis ĝin poste nur kelke da fojoj,  
kaj nur tiam, kiam ŝian ludadon aŭdis nur la kvar muroj de ŝia bela saloneto kaj la malgrandaj oreletoj de Janjo,  
kiu saltadis sur la genuoj de la vartistino laŭtakte de la muziko de la patrino.