*[マルタ] 6-0040

  --- Eh bien! Mame! --- 十分ですわ、奥様(?)
ŝi sin turnis al la mastrino de la loĝejo, --- finu kun mi; mi volas diri al vi nur kelke da vortoj.  
Kiam la grafino alveturos?  
  --- Post kelke da tagoj.  
  --- Ĉu vi skribis al ŝi pri la kondiĉoj, kiujn mi metis?  
  --- Jes, kaj sinjorino la grafino ilin akceptis.  
  --- Sekve miaj kvarcent spesmiloj estas certaj?  
  --- Absolute certaj.  
  --- Kaj mian malgrandan nevinon mi povos havi ĉe mi? nevino 姪
  --- Jes.  
  --- Kaj mi havos apartan ĉambron, apartan servantinon, ĉevalojn por veturpromenado, kiam mi volas, kaj du monatojn da libertempo?  
  --- Ĉiujn ĉi tiujn kondiĉojn sinjorino la grafino konsentas. すげぇな