Novliberalismo estas arbitraj personaj favoradoj


Novliberalismo, kiu ne estas egala al klasika liberalismo, elekte malreguligas iujn ekonomiajn kampojn en regularo jam funkciantan. (T.e. novliberalismo ne estas gardi liberon, sed sebreguligado).
Do, novliberalismo estas politike personaj arbitraj favoradoj (nepoismo, en-grupa favarismo, parencismo: favori / profitigi siajn intimulojn, patronojn, parencojn ktp.). Novliberalismo egalas al arbitraj favoradoj. Tio estas ja grava.

https://twitter.com/bilderberg54/status/871214345836838913