Mi ne scias


Duval, la fama bibliotekisto de Francisko 1a, respondis ofte la demandojn pri diversaj sciencaj problemoj per la vortoj: 《Mi ne scias tion.》 --- 《Sed --- diris al li foje malsaĝulo ---, la reĝo pagas al vi, por ke vi sciu tion.》 --- 《Li pagas por tio, kion mi scias --- respoindis modeste la scienculo ---: se li volus pagi al mi por tio, kion mi ne scias, ne sufiĉus ĉiuj trezoroj de lia regno.》